»Det, vi har bygget op, er ingenting værd«

Mælkeproducent Hans Andersen mener, at stalden burde eksproprieres, så han kunne bygge en ny og følge med udviklingen.

Hos Hans Andersen, mælkeproducent ved Års, er udviklingen sat i stå. Helt i stå. For efter at staten har udpeget et Natura 2000-område, der går midt igennem stalden, kan han se frem til, at ammoniakudledningen skal være helt i bund om 15 år.

»Det, vi har bygget op, er ingenting værd nu, for man kan jo ikke sælge et produktionsapparat, der er værdiløst om 15 år. Vi kan heller ikke bare slide det helt ned, vi er nødt til at vedligeholde det,« siger han.

Stavnsbundet

Derfor føler han sig bundet på hænder og fødder.

»De burde ekspropriere stalden, så vi kunne bygge en ny et andet sted og følge med udviklingen. Hvis vi bare slider ned og ikke udvikler, er det det samme som at afvikle,« siger han.

Lige nu kan han se frem til ikke at kunne udvikle bedriften i 10-15 år til, og så afvikle den. Går det højt, får han forlænget fristen til 2036, og kan så ikke udvikle i de næste 25 år.

Overhalet af Natura 2000

Hans Andersen byggede stald i 1998. I 2006 blev der bygget til, så der nu er 250 køer. Men i 2010 skete ulykken, og Natura 2000-området blev udpeget lige midt igennem stalden.

I dag udleder han 38 kg kvælstof pr. hektar, og om 15 år skal han være nede på 0,7 kg pr. hektar.

Hans konsulent, Carsten Aarup, AgriNord, har regnet ud, at der så er plads til 45 kvier, hvis de kommer på græs om sommeren

Svineproducent får nej til udvidelse - sag ender i byråd 8. december · 13:42

»Det kan ingen leve af,« konstaterer Carsten Aarup.

Kommunen gør sin pligt

Hos Vesthimmerlands kommune er borgmester Knud Kristensen (K) også ked af situationen.

»Vi har gjort, hvad Miljøministeriet har pålagt os. Vi har ikke en pose penge til at ekspropriere jorden, selv om det ville være det rimeligste,« siger han.

Han mener, at Miljøministeriet er sluppet let om ved problemerne, fordi regningen ender hos kommunen eller landmanden.

»De burde have lavet nogle dispensationsmuligheder, så man ikke behøvede at udpege områder, hvor der ligger produktive landbrug,« siger han.

Hans Andersen har, siden han byggede stald, købt en ejendom yderligere, der ligger så langt væk fra Natura 2000-området, at han ville kunne flytte produktionen derhen og reducere udledningen til Natura 2000-området. Det er dog kun økonomisk muligt, hvis stalden fra 2006 eksproprieres.

Minister tier

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil ikke interviewes om problematikken. Hun henviser til et skriftligt svar fra kontorchef Hans Peter Olsen i Miljøstyrelsen. Han skriver, at de skærpede regler for godkendelse af husdyrbrug ikke gælder for allerede etablerede landmænd, så længe de ikke skal revurderes. En ringe trøst, for ifølge bekendtgørelsen skal alle revurderes mindst hvert 10. år. Han peger også på at ekspropriation ikke er relevant, fordi der juridisk set er tale om generel regulering, selv om reglerne kun rammer et mindretal af landmænd.

»Der vil være nogle landmænd, der kan få ulemper ved den lovgivning, der gælder, men sådan er det politiske valg,« siger han.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu