Økologisk Landsforening i økonomisk krise: Skal finde fem-seks mio. kr. inden juni

Økologisk Landsforening skal finde 5-6 mio kr. på tre måneder. Medlemmer og venner af Økologiske Landsforening skal til lommerne efter årsregnskab med underskud på 2,2 mio kr.

Økologisk Landsforening har rod i økonomien. Foreningen kom ud af 2017 med et underskud på 2,2 mio kroner og står nu overfor en større, økonomisk genoprejsningsplan.

Det fremgik på foreningens generalforsamling i Vingsted fredag, hvor stemningen med ét faldt med adskillige humørgrader.

Resultatet er, konstaterer de folkevalgte revisorer i årsregnskabet, »en væsentlig forringelse i forhold til 2016«, det er »meget utilfredsstillende« og »væsentligt under budgettet«

Egenkapitalen er samtidig reduceret til 917.000 kroner. og det er, konstaterede direktør Helle Borup Friberg, alt for lidt,

Hun har kun været ansat i foreningen et halvt års tid, og foreningen har i det hele taget haft mange personaleudskiftninger.

Manglende overblik

Årsagerne til det dårlige resultat er en hel række forhold, fremgik det af en længere redegørelse fra Helle Borup Friberg m.fl.

Indtægterne fra medlemmer, aktiviteter og projekttilskud har været lavere end budgetteret, og først og fremmest har økonomistyringen i foreningen været for alt for dårlig, angiveligt fordi foreningens IT-system ikke er gearet til at håndtere, at Økologisk Landsforenings økonomi er vokset.

Ifølge direktør Helle Borup Friberg understøtter de nuværende IT-systemer, som foreningen benytter, ikke akkumulerede, månedlige budgetopfølgninger.

Desuden er budgettet ikke periodiseret og ikke opdelt i afdelingsbudgetter.

»Disse forhold gør, at der kun én gang årligt er lavet en reel opgørelse af økonomien. Vi risikerer dermed, at større afvigelser ikke opdages rettidigt«, fremgik det.

Helle Borup Friberg tilføjede, at der heller ikke har været en tilstrækkelig klar ansvarsfordeling.

Frivillige betalinger

Den akutte, økonomiske krise gør det nødvendigt for Økologisk Landsforening at finde 5-6 mio kroner inden 1. juni 2018, fremgår det af en økonomisk handlingsplan.

Pengene skal gå til at genopbygge egenkapitalen og til investeringer i et nyt IT-system.

Derfor opfordrer Økologisk Landsforening sine medlemmer til frivilligt at indbetale et ekstra årskontingent.

Håbet er, at det vil indbringe op til et par af de fem millioner. Lige så meget håber man, at de større virksomhedsmedlemmer af Økologisk Landsforening er klar til at spytte i kassen.

Endelig vil foreningen forsøge at hente 1-2 mio. fra ’venner’ af foreningen via crowdfunding.

"Vi er på spanden"

En kø af deltagere generalforsamlingen stillede hurtigt op for at få svar på de mange spørgsmål, der trængte sig på efter præsentationen af det dårlige resultat.

»Vi er på spanden.« »trist,« »rystende«, lød det fra den lange række af økologiske landmænd.

Formand Per Kølster beklagede sitationen dybt og anerkendte bestyrelsens ansvar.

Han mente dog, at bestyrelsen havde ageret efter bedste evne, og at det nu var tid til at se fremad og samarbejde om at få styr på tingene.

På reaktionerne fra salen, ser det ikke ud til, at de økonomiske kaos umiddelbart får problemer for ham eller den øvrige bestyrelse på valg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle