Medlemmerne: Middel karakter til L&F - flere stjerner til lokale foreninger

Ros til lokalforeninger. L&F’s medlemsundersøgelse viser, at jo tættere organisationen er på medlemmerne, des mere tilfredse er de.

Handlekraft og evnen til at skabe resultater er det vigtigste for Landbrug & Fødevarers image blandt medlemmerne.
Skal organisationen imødekomme medlemmerne endnu mere end i dag, skal L&F prioritere de politiske interesser nationalt og i EU. Samtidig er det vigtigt for landmændene, at L&F forstår medlemmernes daglige udfordringer.
Det er hovedpointerne i en landsdækkende medlemsundersøgelse blandt landmands-medlemmerne hos L&F, som netop er opgjort. Kan organisationen gøre det endnu bedre på netop de punkter, vil medlemstilfredsheden stige, konkluderer rapporten.

Tæt på og i dialog
Undersøgelsen viser, at jo tættere medlemmerne er på det, L&F gør, des mere tilfredse er de. Således er tilfredsheden med L&F samlet set på indeks 59, mens tilfredsheden med lokalforeningerne er indeks 71.
Samtidig er foreningsformænd og lokale bestyrelsesmedlemmer, som er i tæt og hyppig dialog med Axelborg, markant mere tilfredse med L&F end de øvrige medlemmer.
Den overordnede tilfredshed med organisationen er indeks 61. Ifølge MSI research, der har gennemført undersøgelsen, starter middel tilfredshed ved 60 og høj tilfredshed ved 70.

Arbejde med tilfredshed
Hvor skal L&F så sætte ind, hvis de vil øge tilfredsheden?
Det, der betyder mest for hvor tilfredse medlemmerne er, er hvilket image L&F har i medlemmenes øjne. Det næstvigtigste er, om de har føling med og forståelse for medlemmernes udfordringer. Samtidig har interessevaretagelse stor betydning for medlemmernes tilfredshed med L&F. Analyseinstituttet vurderer derfor, at det er på de tre områder, L&F skal sætte ind, hvis de vil øge tilfredsheden blandt medlemmerne.

Rødvinssammenligning med pesticider holdt ikke helt vand 19. januar · 15:49

Glade for rådgivningen
Rådgivningen høster gode karakterer i undersøgelsen. Overordnet får den indeks 61, men spørger man til den specifikke rådgivning, scorer de forskellige områder indekser fra 75 til 84. Det vil sige høj til meget høj tilfredshed.
Bogføring og regnskabsarbejde får den højeste tilfredshed med indeks 84, mens planteavlsrådgivning og skatterådgivning følger lige i hælene med indeks 82 og 81.
Selv om tilfredsheden er i top, har rådgivningen dog ikke stor betydning for, om man er tilfredse med medlemskabet.

Foretrækker papiravis
L&F har også spurgt medlemmerne, hvordan de foretrækker at modtage information og nyheder. Her hitter LandbrugsAvisen. 54 procent foretrækker at læse LandbrugsAvsien, mens 15 procent foretrækker landbrugsavisen.dk. På tredjepladsen kommer nyhedsmail fra lokalforeningen (11 procent), mens seks procent foretrækker nyhedsmail fra L&F.

Yngste mindre tilfredse
Medlemsundersøgelsen viser også, at de ældre medlemmer er mere tilfredse end de yngre, og at medlemmer med mindre landbrug er mere tilfredse end medlemmer med større landbrug. Og så viser den, at medlemmerne i udpræget grad er stolte over at være landmænd.
Medlemsundersøgelsen bliver fremlagt på landsformandsmødet 26. januar.

Faktaboks

24.092 medlemmer af L&F blev inviteret med i undersøgelsen

4.352 (18 procent) har besvaret spørgeskemaet

Usikkerheden er 0,6 point

Kilde: MSI Research

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu