Pressenævnet kritiserer Landbrugsmedierne

Landbrugsavisen.dk kritiserede en journalists valg af kilde og gengav samtidig kildens udtalelse i den forkerte sammenhæng. Det kritiserer pressenævnet.

Landbrugsavisen.dk bragte i oktober 2015 artiklen "L&F: Artikel vildleder om kartofler og kræft". Artiklen handlede om et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Lammefjordens Grøntsagslaug. I artiklen citerede landbrugsavisen.dk en artikel i Dagens Medicin.

I artiklen i Dagens Medicin blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt det var etisk korrekt, at Kræftens bekæmpelse modtager økonomisk støtte fra Lammefjordens Grøntsagslaug. Planteavlerne i grøntsagslauget sprøjter deres afgrøder med pesticider, der mistænkes for at være kræftfremkaldende.

I artiklen udtalte en professor, som er forskningsleder i klinisk mikrobiologi, at det var en etisk udfordring, hvis man som forsker tilbydes økonomisk støtte fra virksomheder, der står for de miljøpåvirkninger, som forskningen skal afdække. 

I landbrugsavisen.dks artikel var det udtalt, at det ikke var seriøst at bruge ham som kilde til en historie om pesticider og kræft. Pressenævnet kritiserer landbrugsavisen.dk for at gengive professorens udtalelse i en forkert sammenhæng, der samtidig opfattes som en kritik af journalisten bag artikeln i Dagens Medicin.

Fem ting du bør vide om denne store discharveMaskiner 17. november · 10:55

Pressenævnet udtaler derfor kritik af landbrugsavisen.dk for at have tilsidesat god presseskik ved at kritisere forskeren som kilde og samtidig gengive citaterne i en forkert sammenhæng.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.

Læs også: Pressenævnet underkender miljøjournalist

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu