Pressenævnet underkender miljøjournalist

Miljøjournalist sendte fire klager over landbrugsavisen.dk til Pressenævnet, der afviser de tre.

Den kendte miljøjournalist Kjeld Hansen får en næsten entydigt afvisning på en klage over landbrugsavisen.dk, som han indgav til Pressenævnet. Kun på et enkelt, mindre punkt får landbrugsavisen.dk kritik, mens samtlige øvrige klagepunkter tilbagevises.

Sagen handler om Lammefjordens kartoffelavlere, der i efteråret valgte at støtte kampen mod kræft via organisationen Støt Brysterne. Det fik Kjeld Hansen til at skrive en lang og voldsom kritisk artikel i Dagens Medicin. Påstanden er, at når kartoffelavlere selv bruger pesticider, er det utroværdigt at støtte kampen mod kræft.

Landbrugsavisen.dk  citerede Kjeld Hansens artikel  http://landbrugsavisen.dk/kritik-af-kartofler-mod-brystkr%C3%A6ft

Derefter gengav avisen en kommentar fra Landbrug&Fødevarer, der klart tilbageviser kritikken - http://landbrugsavisen.dk/mark/lf-artikel-vildleder-om-kartofler-og-kr%C3%A6ft

Og fulgte op med en fakta-artikel - http://landbrugsavisen.dk/mark/fakta-om-kartofler-pesticider-og-kr%C3%A6ft

Flere kommuner siger blankt nej til vindmøller: "De støjer" 18. november · 11:07

På den baggrund sendte Kjeld Hansen fire klager til Pressenævnet, der afviser de tre. Nævnet lægger vægt på, at der ikke er fundet pesticider over grænseværdien i danske kartofler,  at Landbrug&Fødevarer selvfølgelig kan bruges som kilde samt at landbrugsavisen.dk har ret til at gengive L&Fs synspunkter, også selv om de er skarpt formuleret.

Kun på et punkt får Kjeld Hansen medhold. Landbrugsavisen.dk gengiver en kritik fra L&F af, at Kjeld Hansen bruger professor Hans Jørn Kolmos som kritisk kilde. Kolmos er professor i mikrobiologi, mest kendt for kritik af MRSA, men ikke med pesticider som ansvar. L&F undrede sig over, at han blev brugt som ekspert på et område, der slet ikke er hans.

Nævnet mener imidlertid, Kolmos udtalte sig mere principielt om etikken i at ”modtage økonomisk støtte fra den type virksomheder, der står for miljøpåvirkninger, forskningen skal afdække” – og så mener nævnet ikke, avisen uimodsagt må kritisere ham for det.

Landbrugsavisen.dk bringer, som reglerne foreskriver, nævnets kendelse, selv om vi er uenige. Og så glæder vi os over, at tre ud af fire kritikpunkter blev afvist.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu