Advokater til minkavlere: Få alt på skrift fra myndighederne

Erstatninger er på vej - minkavlere bør forberede og sikre sig bedst muligt, råder advokatfirma.

Snart er der omsider penge på vej fra myndighederne til de mange, danske minkavlere, der nedlagde deres eget erhverv, da de i efteråret på den danske regerings ønske slog stort set samtlige mink herhjemme ned. 

Det betyder dog ikke, at minkavlernes arbejde nu er slut, mener advokatfirmaet DLA Piper, der har nedsat en gruppe advokater til at rådgive minkavlerne.

Tværtimod råder advokaterne minkavlerne til at være vakse og vagtsomme i de kommende måneder i et nyhedsbrev til minkbranchen. 

"Myndighederne står over for en omfattende ny administrativ opgave, når dokumentation skal gennemgås og erstatning udbetales til minkavlere og følgeerhverv", lyder det, før juristerne oplister fem gode råd til, hvordan man kommer bedst igennem erstatningsforløbet.

1. Hav orden i papirerne

"Det er vigtigt, at det sikres, at den nødvendige dokumentation vedrørende blandt andet minkene, udgifter med videre samles, organiseres og gemmes. Erstatning vil muligvis kunne udbetales hurtigere, hvis al nødvendig dokumentation foreligger og er organiseret på en overskuelig måde", skriver advokaterne.

2. Kontroller beløb og tal - og grib ind ved fejl

"Når du modtager udbetalinger, bør du kontrollere, at det oplyste grundlag for udbetalingerne er korrekt. Der kan således ske fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Hvis du opdager fejl eller er i tvivl om, hvorvidt der er fejl, vil vi anbefale, at du kontakter myndighederne eller din rådgiver snarest muligt".

3. Alt bør være på skrift

"Myndighederne kan i forbindelse med deres sagsbehandling have behov for at gå i dialog med dig. En sådan dialog kan foregå mundtligt. Det er altid vores anbefaling, at du beder myndighederne bekræfte, hvad I har drøftet og aftalt skriftligt, således at du kan gemme dokumentation for jeres drøftelser og aftaler. Hvis du ikke er enig i det, du får bekræftet i den forbindelse, bør du omgående gøre indsigelse", mener advokaterne. 

4. Tag forbehold

"Det er vores anbefaling, at der forud for indgåelse af aftale med myndighederne tages udtrykkeligt og skriftligt forbehold for at fremsætte krav om betaling af fuld erstatning i henhold til dansk ret. Derved sikres det, at du ikke fortaber et krav ved at underskrive en aftale med myndighederne", skriver advokaterne, der også har lavet deres eget forslag til et forbehold.

5.  Du kan bede om indsigt

"Er du eksempelvis i tvivl om, hvilket grundlag og hvilke oplysninger om dig og din virksomhed, myndighederne træffer afgørelse på grundlag af, har du mulighed for at få indsigt i disse oplysninger ved at rette henvendelse til myndighederne".

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle