»Vi skal passe på ikke at være for selvfede«

BASF var vært, da 30 landmænd, konsulenter og embedsmænd fra Estland og Letland var på studietur i Danmark før påske.

Estiske og lettiske landmænd skal i de kommende år underlægges mange af de regler, som danske landmænd har produceret under i en årrække.

Derfor var en gruppe landmænd, konsulenter og embedsmænd på en tre-dages studietur til Danmark, hvor de både besøgte Seges, Foulum og to landmænd for at lære af vores erfaringer.

En af de landmænd, der fik besøg af gruppen, var Jan Møllegaard fra Varde.

»Vi har god grund til at være stolte af den måde, vi driver landbrug på. Derfor skal vi være åbne og invitere folk ud og se, hvad vi laver. Det gælder både udlændinge og resten af det danske samfund. De får et meget bedre indtryk, når de ser tingene i virkeligheden,« siger Jan Møllegaard.

Han var overrasket over, at de besøgende fra Estland og Letland var så spørgende, og fortæller, at mange af dem er fuldt på højde med os, når det gælder viden og lysten til at få ting til at ske i praksis.

Vi har meget at lære

Jan Møllegaard mener, at vi i dansk landbrug skal passe på ikke at være for konservative og for selvfede.

»Jeg savner, at vi bliver bedre til at samarbejde med producenterne af de hjælpestoffer, vi bruger i landbruget. De er sat i verden for at sælge deres produkter, men jeg mener, at vi kan drage nytte af deres viden, og at vi generelt bør være mere nysgerrige i forhold til at prøve nye ting af,« siger Jan Møllegaard.

Ved besøget af den udenlandske delegation syntes han samtidig, at det var tydeligt, at mange af de regler, danske landmænd er underlagt, stritter imod hinanden.

Det gælder især i forhold til at sikre en sund og dyrkningssikker jord. Her mener Jan Møllegaard, at man med fordel kunne tænke meget mere langsigtet, end de danske regler lægger op til i dag.

Han dyrker sit landbrug med mælkeproduktion fra 620 køer og 460 hektar pløjefrit, og han mener, at man burde præmiere landmænd for at gøre jorden sundere. For eksempel ved at nedmulde halm, reducere jordbearbejdningen og ved at dyrke efterafgrøder.

Faktaboks

Besøg fra Baltikum

  • 30 landmænd, konsulenter og embedsmænd fra Estland og Letland besøgte Danmark før påske.
  • Målet var at få indblik i de regler, som danske landmænd har været underlagt i en årrække - og som de baltiske landmænd nu skal til at producere under.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle