Fluebekæmpelse i udvikling

Miljøfluen I/S sender gyllefluer og snyltehvepse til flere tusinde landmænd med posten

Biologisk bekæmpelse af fluer i landets stalde er for alvor slået igennem.

Det velkendte koncept med brug af gyllefluer og snyltehvepse er allerede en integreret del af hverdagen i de fleste stalde. Med individuelle programmer udarbejdet til de enkelte staldsystemer har landmanden en meget effektiv fluebekæmpelse, der næsten passer sig selv.

Landmandens arbejde begrænser sig til at anbringe poser og beholdere de rigtige steder, når de automatisk ankommer med posten. Herefter gør gyllefluerne og snyltehvepsene resten af arbejdet.

Gyllefluelarver har den egenskab, at de foretrækker staldfluens larver som føde, og de er almindeligt forekommende i naturen. De er indfanget til opformering i laboratoriet, og der er ikke blevet ændret på arten efter indfangningen. Gyllefluerne bliver sendt, så udklækningen sker der, hvor der er brug for det, nemlig i stalden, og dermed får man det bedste resultat. Gyllefluer indsættes i svinestalde med gylleanlæg, hvor de etablerer sig i gyllekanalen, hvorfra de herefter bekæmper staldfluen.

Miljøfluen I/S blev etableret for over 20 år siden med opformering af biologiske produkter til fluebekæmpelse.

I starten var opmærksomheden henvendt på svineproducenterne, og senere udvikledes også løsninger til kvægproducenterne. Alle produkterne er naturligvis godkendt til SPF-besætninger.

Igennem årene er der løbende udviklet nye løsninger til forskellige staldforhold inden for både svin, kvæg får, geder og mink.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle