Koncept for slagtesvin henter de første 14 kr. i DB på halvt år

Produktionskoncept Slagtesvin har gjort en økonomisk forskel for de foreløbig seks deltagende besætninger. Systematik og løbende overvågning af grisene har givet 14 kr. i DB pr. slagtesvin.

De pilotbesætninger, som i efteråret 2016 blev en del af Produktionskoncept Slagtesvin, har foreløbig grund til at smile.

Indsamlede resultater i projektet viser, at der gennemsnitligt set er opnået en pæn fremgang - resultaterne er opnået på baggrund af data på mellem tre og seks måneder under Produktionskoncept Slagtesvin.

»Der er hentet 14 kr. i ekstra dækningsbidrag pr. slagtesvin, og det er vi godt tilfredse med«, siger konceptets leder Joachim Glerup Andersen og fortsætter:

»Vi regner med, vi får en større effekt end de 14 kr., der allerede er hentet, for deltagerne i konceptet bliver hele tiden bedre«.

Fire målepunkter

I konceptet koncentrerer projektledelsen sig om målepunkterne foderudnyttelse, dødelighed, daglig tilvækst og kødprocent.

Hertil gøres brug af fodercomputer og en gennemløbsvægt i en eller flere stier til at foretage løbende vejning af grisene og opgørelse af foderforbrug for hvert hold grise ud af stalden.

En anden vigtig rettesnor er målsætningen for de enkelte hold grise, som 28 dage efter indsættelse skal opnå 27 kg tilvækst på basis af 61 FE. Det bruges som en mellemtid på, hvor godt holdet fungerer.

»Vi har haft en lang række hold grise igennem konceptet, hvor vi kan se, at vi når vores mål ved slagt, hvis vi opfylder målet ved dag 28«, siger Joachim Glerup Andersen.

Han har dog også oplevet hold af grise, hvor målet på dag 28 ikke er opnået.

»Vi havde en besætning, hvor grisene var bagud ved dag 28, og her viste konceptet, at vi er i stand til at reagere og ændre udviklingen. Der var for mange fodringer, som blev udsat. Det blev rettet både med justeringer i aktuelle hold grise, men også ved at der ikke sker samme fejl i næste hold,« siger han.

Besætningsejerne er ifølge Joachim Glerup Andersen meget glade for at have mellemtiden på dag 28 at gå efter, netop fordi de derved kan se, om et hold grise er på rette vej, eller om der er behov for justeringer.

Flere besætninger på vej

Næste skridt for Produktionskoncept Slagtesvin er at brede det ud i flere besætninger.

Yderligere 20 besætninger skal kobles på over det næste halvandet år, og det bliver ikke et problem at finde interesserede besætninger.

»Vi har afholdt en række møder om konceptet og har skrevet 30 besætninger op. Derfor kommer vi desværre til at sortere nogle fra«, siger Joachim Glerup Andersen.

Faktaboks

3 Facts om konceptet

  1. Baggrund: Ambitionen med konceptet er at opnå en bedre økonomi i slagtesvineproduktion gennem systematiske tilgange i staldene, som gerne skal munde ud i et lavere foderbrug, men også forbedre daglig tilvækst, dødelighed og kødprocent.
  2. Opstart: Blev indledt omkring 1. oktober 2016 som et pilotprojekt. Seks besætninger indgik i den del af projektet, og tanken er, at yderligere 20 bedrifter skal være en del af konceptet.
  3. Organisation: Joachim Glerup Andersen fra Seges Svineproduktion er projektets leder. Der er endvidere en styregruppe og en projektgruppe, der har dyrlæger, Seges, lokale svinerådgivere, Tican og Danish Crown repræsenteret.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle