Hestefolk gruer for storstilede naturplaner

Planerne om en 1.100 ha stor natur-nationalpark i Gribskov skaber bekymring blandt nordsjællandske heste-ejere.

Nordsjællandske hesteejere frygter, at deres adgang til Gribskov bliver begrænset i fremtiden, hvis en politisk aftale om at udlægge 1.100 ha af Gribskov til natur-nationalpark fører til, at skoven befolkes af vilde heste, elge og bisonokser, som mange biologer og natur-entusiaster drømmer om.

»Vi bor i et område med en masse heste, og vores hestefolk har store bekymringer for, hvordan det skal spænde af, hvis der skal gå vilde heste i naturparken«, siger Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening.

»Det er ikke det fedeste for en rytter, hvis der kommer en flok bisoner eller vildheste farende, måske med hingste i brunst, når de rider i skoven«.

Mange dilemmaer

Hesteejernes bekymring er langt fra det eneste dilemma, der knytter sig til planerne om en natur-park i Gribskov, mener Lars Jonsson. Han er også ambivalent i forhold til, at arealet skal hegnes inde.

»Et hegn vil begrænse den frie bevægelighed for både dyr og mennesker. Omvendt er det nødvendigt, hvis der skal være vilde heste, bisoner og elge. Vi kan jo ikke have dem til at rende rundt på markerne eller i villakvartererne«.

Lars Jonsson er også betænkelig ved, om nogen vil kunne finde på at lukke vildsvin ud i parken.

»Det har DN foreslået i en anden sag fra Nordsjælland. Det vil vi ikke kunne leve med, selv om vi har få grise i Nordsjælland. Får vi først ASF ind, ryger eksporten«.

Mange bruger skoven

Den kommende naturnationalpark i Gribskov skal forberedes over en årække, inden den vil stå klar.

Inden da kommer debatten om indretningen af parken formentlig til at bølge frem og tilbage mellem naturentusiaster og skovens øvrige brugere.

De tæller en broget skare af familier på skovtur, motionister, mountainbike-cyklister, ryttere o.a.

»Der er utrolig meget ’run’ på Gribskov. En børnefamilie fra København vil næppe føle sig tryg ved at tage på skovtur, hvis de risikerer at løbe ind i bisoner eller vildheste«, mener Lars Jonsson.

»Jeg er ikke imod planerne som sådan, men jeg kan godt tvivle på, at det tætbefolkede Nordsjælland er det rigtige sted at placere en natur-nationalpark«.

Lars Jonsson er medlem af bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og forventer i den sammenhæng at blive inddraget i forberedelserne af parken i Gribskov.

Faktaboks

Naturnationalparker: Gribskov og Fussingø

  • En politisk aftale (regeringen, Rad., V, SF, EL og Alt.) indebærer, at der skal etableres en 1.100 ha stor natur-nationalpark i Gribskov i Nordsjælland. En anden naturnationalpark skal placeres på statens araler ved Fussingø (800 ha).
  • I de to parker skal naturen i følge aftaleteksten have plads til at ’udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag’.
  • Der er afsat 105 mio. kr. til forberedelse af parkerne o.a.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle