Kalvepris står i stampe på 575 kr. pr. stk.

Flere mælkeproducenter ytrer utilfredshed med, at spædkalveprisen ikke har samme optur som okse- og kalvekødsnoteringen. Men meget lidt tyder på, at prisen vil stige markant.

Der var engang, hvor man kunne få 800 kroner, 1000 kroner og nogle gange mere for en renracet malkeracetyrekalv på 50 kg. Men meget tyder på, at det var engang, og at det ikke vil ske igen.

Selv om noteringen for okse- og kalvekød er steget mellem 20 og 30 procent i år og netop nu er på et historisk højt niveau, står spædkalveprisen på ottende uge fast på 575 kroner for en kalv på 50 kg.

Det er ikke, fordi kalveprisen ikke er steget i år. Da 2021 slog i gang, lød basisprisen på 400 kroner, så procentvis er kalvene steget mere end 40 procent i pris.

Udbuddet er for stort

Når kalveprisen ikke kan drives højere op, skyldes det især, at efterspørgslen ligger lavere end udbuddet. Verden over er foderpriserne steget, og derfor er det blevet betydeligt dyrere at fede kalvene op til slagtning. Det gælder både herhjemme, men også i Holland, hvor mere end 40.000 kalve forventes at være eksporteret til i år.

Slagtekalveproduktionen er særlig kapitaltung, fordi der skal bindes penge i foder, indkøb af kalv og strøelse i mindst ti måneder, før slagteindtægten tikker ind på kontoen. Når foderpriserne er høje som nu, tilskynder det ikke kalveproducenterne til at tage flere kalve ind, selv om kalvene i fleres øjne er billige.

Flere kalve i 2022

Afgørende for prisdannelsen er også den uvished, som følger med forbuddet mod at aflive kalve, som træder i kraft ved årsskiftet. Der er indikationer på, at flere mælkeproducenter, som hidtil har aflivet deres tyrekalve, nu bruger kødkvægssæd, så de får født krydsninger mellem malkerace og kødkvæg. Nogle vælger også at inseminere med kønssorteret malkeracesæd, så de får flest mulige kvier til opdræt og senere salg.

I branchen lyder der gæt på, at forbuddet mod aflivning kan medføre, at over 20.000 ekstra kalve skal omsættes i 2022.

Spørger man kalveproducenternes formand, Rasmus Alstrup, hvad man skal gøre, hvis man synes, kalveprisen er for lav, er svaret klart.

»Man skal inseminere med kødkvæg, for så får man et tillæg på kalven, og kalveproducenten får en bedre forretning«, mener han.

Faktaboks

Året der gik for kalvene

  • I uge lød basisprisen for en 50 kgs kalv på 400 kroner. I uge 51 lød prisen på 575 kroner jf. Sammarks notering.
  • Er kalven en krydsning med kødkvæg, kan der tillægges 500-800 kroner for tyre og et mindre tillæg for kvier.
  • Noteringen for ungtyre lå i uge 49 cirka 24 procent over niveauet i samme uge sidste år. For kalve lå noteringen tilsvarende ca. 22 procent over. 

Kilde: L&F 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle