Landmand er 10 år foran Arlas klimamålsætning

Masser af grovfoder af høj kvalitet mindsker klimabelastningen hos nordjysk landmand.

De, der kan avle en masse grovfoder i marken og få køerne til at æde det, tjener flest penge.

Sådan lød et af de allerførste råd fra den daværende økonomirådgiver, da Anders Overgaard Jensen for snart 27 år siden etablerede sig som mælkeproducent i Mou øst for Aalborg.

I dag kan den nordjyske mælkeproducent passende tilføje, at det også er vejen til at producere mælk med lav klimabelastning.

På basis af tal fra 2018 er klimaaftrykket på Anders Overgaard Jensens mælk opgjort til 0,81 kg CO2 eqv. pr. kg EKM. Det svarer til Arlas målsætning for 2030.

Sund bondefornuft

Vejen til et lavt klimaaftryk går ifølge Anders Overgaard Jensen via sund bondefornuft. At man udnytter ressourcerne bedst muligt og holder hus med det, man har til rådighed.

Den nordjyske landmand er ret god til at dyrke græs. Han avler mindst 10.000 FEN pr. hektar, og i 2019 tangerede han 12.500 FEN pr. hektar.

Han tilstræber at lave den bedst mulige kvalitet med mest muligt protein de fem gange om året, hvor han laver græsensilage. Da han samtidig kan avle korn til foderforbrug, kan Anders Overgaard Jensen producere 90 pct. af sit foder selv.

»Det flytter ret meget på klimakontoen, at vi indkøber en ganske beskeden mængde, men især, at vi kan producere meget protein selv«, fortæller han.

Det sker selvfølgelig, at strategien går fløjten, og ensilagen bliver mindre god.

»Men her er jeg så meget købmand, at køerne må give de kg mælk, de kan, på det foder, vi har lavet. Økonomien skrider, hvis vi skal købe suppleringsfoder«, er hans erfaring.

Nul er umuligt

I stalden er LED-lys og køling af mælken ved hjælp af køernes drikkevand med til at reducere strømforbruget.

»Det er jo også ting, som gavner min økonomi. Meget af det, vi kan gøre for klimaet, gavner vores indtjening«, vurderer Anders Overgaard Jensen.

De næste klimafrugter, han skal plukke, er større diversitet i markerne, så mikrorganismerne får bedre levevilkår.

Og hvis videnskaben vil anerkende den kulstofbinding, som græsmarkerne står for, falder aftrykket yderligere.

»Det eneste, jeg ikke kan ændre på, er køernes produktion af methan. Som økolog tror jeg ikke på, at vi får lov at bruge tilsætningsstoffer, så methanproduktionen kan mindskes. Så en nul-løsning er svær at se«, mener Anders Overgaard Jensen.

Faktaboks

Den lave klimabelastning

  • I Anders Overgaard Jensens tilfælde tæller det positivt, at han har en selvforsyning på 90 pct., og at han har en meget høj udnyttelse af husdyrgødningen på markerne. Høje udbytter er også positivt.
  • Anders Overgaard Jensen har ingen tørvejorde. Det mindsker også bedriftens klimaaftryk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle