Ny regering undersøger gammelt forbud

Den nye regering vil »undersøge muligheden« for at indføre sprøjte- og gødskningsforbud på paragraf 3-arealer. Det kan blive et dyrt tiltag for landbruget.

Den nye regering vil undersøge muligheden for at indføre sprøjte- og gødskningsforbuddet på paragraf 3-arealer, et forbud, der blev indført i 2015, men som blev tilbagerullet, inden det nåede at træde i kraft.

Forbuddet kan betyde store driftstab og endnu større værditab for landbruget.

De bliver især brugt af kvægbedrifter til afgræsning og grovfoderproduktion. Arealerne udgør cirka 45.000 ha, og et forbud kan derfor betyde et værditab på 1,8 mia. kr., hvor der oveni kommer et driftstab.

Håber på dialog

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen kalder et forbud for en dårlig idé, men hæfter sig ved den formulering, der er brugt i den nye regerings aftalepapir.

Her står nemlig, at man vil »undersøge muligheden for et forbud«.

»Jeg tror og håber, at den formulering betyder, at man vil i dialog om og undersøge, hvorvidt et forbud overhovedet er det rigtige at gøre. Det her er et kompliceret område, så det er meget fornuftigt at inddrage erhvervet«, siger hun.

Fokusér på naturværdi!

Seges har tidligere beregnet, at ca. 45.000 hektar paragraf 3-areal må gødskes. Det svarer til cirka 10 pct. af det samlede paragraf 3-areal, og Lone Andersen mener, at man i stedet skal rette fokus mod den del af arealerne, der er overgroet, og som har større naturværdi.

»Vi får ikke særlig meget natur og biodiversitet ved at lave et forbud på de 10 pct., der bliver gødsket. Måske tværtimod. I stedet foreslår vi at lave mere naturpleje på de arealer, som aldrig er blevet gødsket, men som er ved at gro til, fordi der ikke bliver gjort noget«, siger Lone Andersen og tilføjer:

»Og vi ved faktisk præcist, hvilke arealer der har mest naturværdi, fordi det er der lavet opgørelser af«.

I stedet for et forbud foreslår Lone Andersen bl.a. frivillige opkøb af kvælstofnormer på arealerne og fortsat finansiering af kurser i naturpleje.

Faktaboks

Paragraf 3-arealer

  • Den daværende røde regering indførte i 2014 et sprøjteforbud på paragraf 3-arealer. Det blev rullet tilbage, før det trådte i kraft, af en blå regering i 2015.
  • Der er cirka 450.000 hektar paragraf 3-arealer i Danmark, hvoraf ca. 10 pct. bliver dyrket. Tallet er et skøn, da arealerne ikke er udpeget, men vejledende registreret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle