Nyt harmonikrav kun for slagtesvin

Søer og smågrise er ikke omfattet af regeringens plan om at hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 til 1,7 dyreenheder. Det siger Venstres landbrugsordfører.

Det skal forstås helt bogstaveligt, når regeringen i sin 16-punkt landbrugspakke foreslår at hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 dyreenheder til 1,7 dyreenheder pr. hektar.

Søer og smågrise er med andre ord ikke omfattet af forslaget. Det siger Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen.

»Som udgangspunkt er det kun slagtesvin, vi taler om, når vi snakker om at hæve harmonikravet til EU-niveau. Det skyldes, at der er en uafklaret problemstilling med større fosforbelastning, hvis forslaget også havde omfattet søer og smågriseproduktion,« siger han.

Tiden løser problemet

Erling Bonnesen mener imidlertid, at andre af landbrugspakkens elementer vil sikre, at også soholdere og smågriseproducenter vil opleve lempelser.

Dels får de, som alle andre, glæde af de lempede gødningsnormer, dels vil resultaterne af mere effektiv fodring med bedre fosforudnyttelse skabe nye muligheder. Det sker, når reguleringen af staldanlæg og markarealer adskilles, så der sættes loft på udledninger og ikke over antal dyreenheder.

»Vi går efter at få skilt mark og stald ad. Hvis det lykkes, hvad vi håber, vil det på et tidspunkt løse problemstillingen med dyreenheder,« siger Erling Bonnesen.

Løkke talte om slagtesvin

I Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, bekræfter formand Erik Larsen, at statsminister Lars Løkke Rasmussen helt specifikt talte om behovet for at øge produktionen af slagtesvin, da han på Folkemødet på Bornholm i sommer lancerede forslaget om at hæve harmonikravet til 1,7 dyreenheder.

»I første omgang handler det her om slagtesvin - det har vi bakket op hele vejen igennem,« siger Erik Larsen.

»Men vi arbejder på at få hævet grænsen fra 140 kg kvælstof til 170 kilo kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar helt generelt. Det vil løse en del af problemet, for så vil det være lige meget, om husdyrgødning kommer fra den ene eller anden kategori af svin.«

Erik Larsen tilføjer, at branchen desuden arbejder på at løse fosforproblematikken for smågrise og søer via fodersammensætning.

Faktaboks

Pakkeforslag

  • Regeringen foreslår i sin landbrugspakke at hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4 til 1,7 dyreenheder.
  • Forslaget retter sig dermed ikke mod søer og smågrise, hvor indholdet af fosfor i gyllen er større

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle