Nyvalg og genvalg på delegeretmøde

Tre nye ansigter i den nye primærbestyrelse efter delegeretmødet 2018.

Det blev til mange genvalg, men også et par udskiftninger i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse ved delegeretmødet i Herning i sidste uge.

Nye profiler er Thor Gunnar Kofoed, viceformand, Christina Hage, fritvalgt, og Jens Simonsen, ny repræsentant for deltidslandmændene.

Han blev dog valgt allerede ved deltidslandsmødet for nylig.

Formand næste to år

På formandsposten blev Martin Merrild genvalgt for nye to år uden modkandidater.

Viceformandsposten gik til Thor Gunnar Kofoed, formand for L&Fs Frøsektion, i et spændende kampvalg med tre modkandiater: Frederik Lüttichau, Større Jordbrug, Poul Henrik Prahl, næstformand Gefion, og Torben Povlsen, Centrovice.

I tredje valgrunde endte valget snævert med 12 stemmers forskel til fordel for Thor Gunnar Kofoed, som fik 193 stemmer mod Frederik Lüttichaus 171.

Til posten som formand for Landbrug & Fødevarer Planteproduktion blev Torben Hansen genvalgt.

Primærbestyrelsen

Herefter ser primærbestyrelsen således ud:

Formand: Martin Merrild. Viceformænd: Thor Gunnar Kofoed (afløser Lars Hvidtfeldt) og Lone Andersen (valgt af Familielandbruget).

Henrik Bertelsen, Antoni Stenger og John Nielsen (alle Familielandbruget).

Sektorformænd: Christian Lund, L&F Kvæg, Erik Larsen, L&F Svin, Torben Hansen, L&F Planter, Anders Harck, Ø&V (bestyrelse dog ikke konstitueret endnu), Hans Erik Jørgensen L&F Økologi, Martin Hjort Jensen, L&F Erhvervsfjerkræ, Frederik Lüttichau, Større Jordbrug.

Deltidsrepræsentant: Jens Simonsen (afløser Klaus Høeg).

Landboforeningernes regionalt valgte repræsentanter: Østlige Øer inkl. Bornholm: Povl Fritzner. Region Syd: Søren Søndergaard. Region Midt: Hans Gæmelke. Region Nord: Niels Vestergaard Salling.

Frit valgte: Kristian Gade, Holstebro Struer Lbf., Carl Chr. Pedersen, Agri Nord, Torben Povlsen, Centrovice, Christina Hage, Øernes Landøkonomiske Forening og Patriotisk Selskab.

Fire observatører

Observatører i primærbestyrelsen er: Niels Ebbe Dalsgaard, Dansk Akvakultur. Jørgen Andersen, Dansk Gartneri. Tage Pedersen, Pelsdyravlerforeningen. Thorbjørn Koefoed, LandboUngdom.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle