Tester fodermidler for billig og klimavenlig fodring af tyrekalve

Nyt storstilet forsøg skal undersøge muligheden for fodring med biprodukter til slagtekalve.

Bedre bundlinje for producenten og mindre klimabelastning.

Det er i al sin enkelthed målsætningen i et nyt storforsøg, som skal undersøge mulighederne i at fodre slagtekalve med billige fodermidler.

Projektet består dels af forsøg på AU Foulum og Kvægbrugets Forsøgscenter, dels af praksisafprøvninger hos slagtekalveproducenter.

DLBR Slagtekalve koordinerer praksisafprøvningerne, og interesserede besætningsejere har endnu mulighed for at melde sig.

»Man skal dog forpligte sig til at følge konceptet og ikke foretage væsentlige ændringer i forsøgsperioden, som kan influere på resultaterne,« fortæller Per Spleth, teamleder i DLBR Slagtekalve.

Alle billige fodermidler i test

Principielt kan alle fodermidler indgå i forsøget, såfremt de er billigere end korn.

På Kvægbrugets Forsøgscenter og AU Foulum skal kalvene efter planen inddeles i grupper og blandt andet fodres med almindelig kalveblanding, græsensilage eller kerne/kolbemajs efter ædelyst.

Kalvene skal i forbindelse med forsøget opstaldes i kamre, hvor metanproduktionen kan måles.

Kan det svare sig?

I praksisafprøvningen følges kalvene tæt, og sygdomme og behandlinger registreres.

Når kalvene er slagtet, inddrages alle data i en beregning, som kan bruges til at danne et overblik over produktionsøkonomien.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle