Vandløbslov er hot emne på vandtopmøde

Revision af grødeskæringsvejledningen har ikke løst landbrugets vandproblemer.

På regeringens 24 timers vandtopmøde i går og i dag har Landbrug & Fødevarer kæmpet for en ny lovgivning omkring vandløb, der stiller vandafledningen stærkere. Lovgivningen om vandløb fungerer nemlig ikke i praksis, mener viceformand Lars Hvidtfeldt.

På papiret sidestiller den nuværende vandløbslov afvanding og miljø. I praksis viser de afgørelser, der kommer fra Natur- og Miljøklagenævnet ifølge Lars Hvidtfeldt, at den tilgodeser miljø mere end afvanding.

»Vi oplever, at miljø altid er en vetoknap. Vi har brug for bedre balance mellem afvanding og miljø, så vandløbene kan tage mere vand i fremtiden i takt med øget nedbør. Ellers forsumper markerne,« siger han.

BL: Loven er god nok

Hos Bæredygtigt Landbrug (BL) ser man ifølge formand Flemming Fuglede anderledes på det.

»Vi synes, vandløbsloven er udmærket, men den skal overholdes. Det hjælper ikke med en ny lov, hvis den nye lov bliver forringet. Men grødeskæringsinstruksen skal laves, så vandet kan komme væk,« siger han og peger på, at ministeren sidste år sendte et hyrdebrev til kommunerne om at overholde loven.

Nu er den nye grødeskæringsinstruks kommet, og den er hverken BL eller L&F glade for.

»Vi har hele tiden ment, dem der sagde at en ændring af grødeskæringsvejledningen var nok, tog fejl. Vi har tabt et år på at snakke grødeskæringsvejledning, uden at det fører til bedre afvanding,« siger Lars Hvidtfeldt og tager det som tegn på, at det er en ny lov, der er brug for.

Han tror chancerne for at få en bedre lov er større, end risikoen for forringelser.

KL ønsker også ny lov

Kommunernes Landsforening (KL) ønsker ifølge Jørn Pedersen formand for Teknisk Udvalg i KL også en ny vandløbslov.

»Vi ser også gerne, at der kommer en bedre afvejning mellem vandafledning og naturbeskyttelse. Og vi er enige med landbruget i, at man skal tage sekundære vandløb, som mere er grøfter end vandløb, ud af vandområdeplanerne,« siger han.

Samtidig ønsker han bedre muligheder for at kombinere vådområder med projekter, hvor vandet kan ledes ud ved monsterregnskyl.

»Det bør tænkes sammen,« siger han.

Ministeren har inviteret 28 gæster til 24 timers vandtopmøde i går og i dag på Sørup Herregaard.

Faktaboks

Vandtopmøde

  • Danske vandløb skal både have naturværdi og kunne lede vand væk fra markerne. Derfor inviterer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) landbruget og de grønne organisationer til et 24-timers vandtopmøde 15.-16. december for at modernisere den lovgivning, der berører vandløbsområdet.
  • Et lovforslag forventes præsenteret i 2. halvdel af folketingsåret 2018/2019.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle