Bæver bestand vokser: Jægere ønsker jagttid på stor gnaver

De danske bævere er totalfredede, men på vej mod ’gunstig bevaringsstatus’. Det bør udløse jagttid på bævere, mener Danmarks Jægerforbund.

Bestanden af bævere vokser i Danmark, specielt i Jylland. Det viser et nyt notat fra Aarhus Universitet, DCE, hvor det skønnes, at bestanden i Jylland er vokset til mellem 240 og 270 bævere.

Det skriver Miljøstyrelsen, som forventer, at bæveren i Jylland opnår såkaldt "gunstig bevaringsstatus", senest ved den næste afrapportering til EU, som sker i 2025.

"Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland", skriver styrelsen.

Jægere ønsker jagttid

Danmarks Jægerforbund mener, at der bør indføres regulære jagttider på de jyske bævere, når bestanden har opnået gunstig bevaringsstatus.

Det kan ske, hvis bæveren flyttes fra bilag 4 til bilag 5 i EUs habitatdirektiv.

Derfor opfordrer Danmarks Jægerforbund regeringen til at arbejde for det, i takt med at bæverne opnår gunstig bevaringsstatus.

Rettidig omhu

Formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, siger til jægerforbundet.dk, at der er gode argumenter at hente i den oprindelige forvaltningsplan for bævere fra 1998.

"Dengang indskrev man i forvaltningsplanen, at hvis 'bæverne udvikler en stor, selvreproducerende bestand i Danmark, kan det naturligvis overvejes at indføre jagt på arten på et bæredygtigt grundlag'. Derfor vil det være rettidig omhu af den danske regering at arbejde for at flytte bæveren over til bilag 5", siger Claus Lind Christensen ifølge jægerforbundet.dk

Den kommende forvaltningsplan for bævere forventes klar i løbet af maj-juni 2020.

Har skudt 16 sæler

For en anden omdiskuteret art med nuttetheds-faktor, de danske gråsæler, har miljøminister Lea Wermelin givet grønt lys for en vis regulering af op til 40 sæler som forsøgsordning ved Bornholm.

Fire erhvervsfiskere med jagttegn har indtil videre skudt 16 gråsæler og det har ifølge jægerforbundet.dk haft den ønskede effekt: at garnsælerne, som plyndrer fiskernes garn og liner for fisk, er blevet mere sky.

Faktaboks

  • Bæveren er fredet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.
  • I alt 18 bævere blev i 1999 genudsat i Flynderå-systemet i Vestjylland.
  • I Nordsjælland blev der i 2009-2011 udsat 23 bævere.
  • DCE vurderer, at der nu findes 240 -270 bævere i Jylland. Den sjællandske bestand vokser mere langsomt og det vurderes, at der nu er omkring 40 bævere i Nordsjælland.
  • Bæveren regnes for at være en økologisk nøgleart, der er med til at skabe nye levesteder for andre dyr og planter.
  • De nye tal for bæverbestanden herhjemme kommer fra et notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
  • Kilde: Miljøstyrelsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle