Danske landmænd kan blive tvunget til at aflive dyr

Ny fremskrivning viser, at landbruget ikke når miljømålene, Danmark har meldt ind til EU. Det kan få dramatiske konsekvenser.

Dansk landbrug kan i løbet af tre år blive tvunget til at slå en betydelig del af bestanden af køer og grise ned, skriver Finans.

Det er konsekvensen af, at den tidligere regering – over for EU - har forpligtet Danmark til at nå ekstraordinært høje miljømål. Danmarks udledning af ammoniak skal reduceres med 24 pct. inden 2020, mens de øvrige EU-lande i gennemsnit har forpligtet sig til at reducere med 6 pct.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har netop modtaget opdaterede opgørelser og fremskrivninger for Danmarks udledning af ammoniak. Fremskrivningerne viser, at udledningen fortsat falder, men langt mindre end hidtil antaget. I 2020 ventes udledningen at være reduceret 20 pct. og i 2035 knap 22 pct.

Det høje danske mål skal ses i lyset af, at Danmark i forvejen er et af de lande, der har reduceret ammoniakfordampningen mest (42 pct.).

Flere kommuner siger blankt nej til vindmøller: "De støjer" 18. november · 11:07

»Alle de lavthængende frugter er så at sige plukket, og vi må nu erkende, at det er urealistisk at nå de overambitiøse mål, den tidligere regering har forpligtet Danmark på,« siger ministeren til Finans.

Landbruget og de borgerlige partier protesterede voldsomt, da det i 2014 kom frem, at den daværende S-ledede regering havde lovet reduktionen.

»Det er en skandale, at man uden nogen form for offentlig debat har vedtaget et mål, der kan få så store, negative konsekvenser for et helt erhverv,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, til Finans.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu