DLM: Dygtige medarbejdere er nøglen til succes med præcisionslandbrug

Dansk Landbrugs Management (DLM) leverer endnu et solidt regnskab i 2021. Dygtige medarbejdere er nøglen, siger direktøren.

Sol, vind og regn spiller naturligvis altid ind for de økonomiske resultater i landbruget. Men en vigtig og  ikke uvæsentlig faktor er også medarbejderne.
 
Sådan lyder det fra Morten Lund Olesen, der sidste år blev forfremmet fra driftsleder til direktør i Dansk Landbrugs Management (DLM) ovenpå et solidt årsresultat.
 
"Når vi kan lave et resultat, som vi gjorde i fjor, så skyldes det i høj grad medarbejderne. Vi kan sagtens købe os til en masse grej, der gør præcisionslandbrug muligt, men hvis ikke du har medarbejdere, der forstår at udnytte teknologien, så er det ligegyldigt", siger han.
 
Dansk Landbrugs Management driver 5600 hektar landbrug på i alt 12 ejendomme, heriblandt de tre  godser Ledreborg Gods, Vibygård Gods og Vallø Stift.
 
I det nyligt aflagte regnskab kom selskabet ud med en bruttofortjeneste på 13,6 mio. kr., hvilket var 700.000 mere end i 2019.
 
Årets resultat 2020 landede på 2,77 mio. kr., hvilket var en smule mindre end 2019.

I front med præcisionslandbrug

DLM har i de senere år, anført af Morten Lund Olesen, satset massivt på præcisionslandbrug. Derfor er teknologiforståelse og evnen hos de ansatte til at udnytte de nye teknologier helt afgørende for at omsætte visioner til konkrete resultater.

"I landbruget har vi efter min opfattelse en forpligtelse til at implementere nye tiltag, der giver en miljømæssig gevinst. Vi har blandt andet investeret i maskiner til mere mekanisk ukrudtshåndtering, samt nye teknologiske løsninger  som eksempelvis dronekort, der gør det muligt at præcisionsprøjte", siger han.

DLM har løbende flere teknologiprojekter i gang - og mange af dem handler også om udvikling og nytænkning af teknologier.
 
"Vi får mange henvendelser fra grupper af landmænd, der besøger os og hører om, hvordan vi anvender de nye teknologier. Vi kan også mærke, at det er noget, der virker tiltrækkende for mange elever på landbrugsskolerne", siger han.

Tiltrækning af arbejdskraft

Netop for fortsat at tiltrække flere kompetencer og teknologiinteresserede sjæle, end dem der traditionelt søger mod landbruget, har Morten Lund Olesen og de fire andre driftsledere de seneste par år arbejdet på at skabe et arbejdsliv der minder mere om job i andre virksomheder.
 
"En af vores kerneværdier er, at vi skal sørge for nogle arbejdsforhold, der minder om andre arbejdspladser og erhverv. Det betyder, at vores ansatte godt kan holde ferie i august, hvis det passer bedst sammen med familielivet. Og det kan vi sagtens få til at gå op, fordi vi har en lang høstsæson", siger han.
 
"Hvis vi skal tiltrække og fastholde dygtige kompetencer, så er vi nødt til at tilpasse os, så arbejdslivet passer sammen med et moderne familieliv", siger han.

Del dit landbrug

Lidt i tråd med den tanke ligger også DLM's sharefarming-koncept. DLM sharefarming har eksisteret siden 2013 og er et koncept der lægger sig midt imellem pasningsaftale og bortforpagtning. På nuværende tidspunkt har DLM sharefarmingsaftaler med otte ejendomme.

"Med sharefarming har begge parter del i risikoen, men jo også succeserne. Så når vi leverer gode tal i vores sharefarming-del, som vi gjorde i regnskabet for 2020, så er der også otte landmænd, der får gode tal," siger han.

Koncept frister en ny generation

Konceptet var tænkt som en ny måde at deles om landbrugsdriften og Morten Lund Olesen fornemmer, at konceptet også tiltaler en ny generation.
 
"Vi får flere henvendelser fra både den nuværende men også den yngre generation. Der er måske nogle gårde, der står foran et generationsskifte, og hvor næste generation ikke ønsker at drive landbrug på samme måde som hidtil - for mange kan det virke slidsomt. Sharefarming-konceptet gør det muligt at tage del i landbrugsdriften, men med DLM som partner ", siger han.
 
Endnu er det for tidligt at sige noget helt konkret om udsigterne for 2021 - men Morten Lund Olesen vover alligevel et øje.
 
"Vi fik sået gode afgrøder i efteråret og fine afgrøder i foråret. Så fik vi ganske vist en kold og regnfuld periode, men nu får vi tørvejr. Lad os sige det sådan, at det indtil videre ser lovende ud".

Faktaboks

Dansk Landbrugs Management A/S (DLM) blev stiftet 1.januar 2001 og er ejet af Vallø Stift, Ledreborg Gods og Vibygård Gods.

Formålet er at drive Sharefarming, rådgivning og administration af landbrug og andre beslægtede virksomheder.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle