Dramatisk afstemning: Lille flertal gennemtrumfer udskældt sprøjteforbud

En tæt afstemning i Europa-Parlamentet betyder, at der fra 2018 indføres forbud mod at sprøjte MFO-arealer, og at kvægproducenter med græsudlæg i majs kan få forsinket udbetalingen af landbrugsstøtte.

Landmænd i Europa må fra 2018 ikke længere sprøjte deres miljøfokusarealer (MFO).

Det vil for danske landmænds vedkommende typisk betyde efterafgrøder og græsudlæg, mens det i en række andre lande især handler om kvælstoffikserende afgrøder.

Det vedtog Europa-Parlamentet i dag ved en tæt afstemning, der betyder, at EU-Kommissionens MFO-udspil nu er godkendt af både parlament og ministerråd.

Ikke blokeret

»Det var en meget tæt afstemning, hvor der manglede omkring 10 stemmer i af få blokeret for Kommissionens »delegerede retsakt,« siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

»Det beklager vi meget i Landbrug & Fødevarer. Kommissionen har fremstillet sine ændringsforslag som en forenkling, men efter vores vurdering er det en regulering af et ikke-eksisterende problem, og det vil tværtimod kunne betyde, at nogle landmænd får deres støtte udbetalt senere. Det synes vi, er helt forkert og det modsatte af forenkling.«

Ikke totalforbud

Sprøjteforbuddet mod pesticider på MFO-arealer er ikke et totalforbud.

Efter en ihærdig indsats fra Landbrug & Fødevarer lykkedes det tidligere på året at få EU-kommissionen til at friholde hovedafgrøden i marker med MFO-græsudlæg fra det planlagte sprøjteforbud.

Opfinderen af genialt kvægredskab er dødKvæg 11. december · 13:19

I stedet skal forbuddet mod at sprøjte, gælde fra høst og mindst otte uger frem, eller frem til etablering af næste hovedafgrøde.

Risikerer sen støtte

Dermed vil f.eks. kvægproducenter med MFO-majs alligevel kunne blive generet, fordi majs høstes sent (oktober) - og sprøjteforbuddet skal kontrolleres i hele forbudsperioden.

EU-reglerne betyder, at der først kan udbetales landbrugsstøtte, når den fysisk kontrol er slut.

Dermed risikerer landmændene, at udbetalingen af landbrugsstøtten bliver forsinket.

Også gode ting

Den delegerede retsakt, som Europa-parlamentet i dag har godkendt rummer en række andre elementer.

Bl.a. ét, der er positivt for landmændene: Markbræmmer vil fra 2018 kunne anvendes som MFO-arealer fra én til 20 meter med en omregningsfaktor på 1,5.

Faktaboks

Det betyder ændringerne:   at der indføres forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på visse miljøfokusområder.    Forbuddet omfatter miljøfokusområder udlagt med efterafgrøder, herunder  udlæg af græs, brak, arealer op til skov og kvælstoffikserende afgrøder.  For arealer med efterafgrøder, der etableres ved udlæg af græs i en hovedafgrøde, gælder pesticidforbuddet otte  uger efter høst af hovedafgrøden.    

 

For de øvrige arealtyper omfattet af forbuddet gælder forbuddet i den periode, som arealet skal udlægges for at tælle med som miljøfokusareal. 

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu