Fødevareklyngen lander eksportrekord - tre lande hjælper

Den største vækst i den danske eksport fra fødevareklyngen er sket i Kina, Polen og Thailand.

Det er ikke uden grund, at der er skrevet rigtig meget om gris de seneste måneder. Griseeksporten fortsætter nemlig med at sætte retningen for den samlede eksport fra fødevareklyngen. I de første 11 måneder af 2019 landede den samlede eksport fra fødevareklyngen på 155,9 mia. kr., hvilket er 5,6 mia. kr. mere end året før.

Det er især den del af klyngen, som fødevarerne udgør, der er gået frem. Her er eksporten steget fra 106,6 mia. kr. til 112,0 mia. kr. Gris alene står for 33 mia. eller en fjerdedel af den samlede fødevareeksport.

Ser man på enkeltmarkederne, så er det Kina, Polen og Thailand, der i den rækkefølge står for den største stigning i eksporten. For Kinas vedkommende drejer det sig om et mersalg på tre mia. kr., Polen har importeret for 0,9 mia. ekstra og på tredjepladsen kommer Thailand, hvortil eksporten i perioden jan-nov. 2019 er vokset med 0,6 mia. kr.

Fødevareklyngens eksport jan-nov 2019.

På en billig baggrund

Eksportfremgangen på det kinesiske marked skal dog også ses på den baggrund, at eksporten til netop Kina faldt i 2018. Det skyldtes, at Danish Crown fravalgte Kina som marked, fordi man kunne opnå højere priser på andre markeder.

Udfordringerne med afrikansk svinepest i Kina resulterede dog i en så kraftig nedgang i den kinesiske produktion af grisekød, at efterspørgslen efter grisekød pressede priserne op igen, så Danish Crown satte skub i containertransporten igen.

170 mia. i 2019

Trods foranstaltningerne for at dæmme op for Corona-virussen i navnlig Kina, så ser statistikchef L&F, Finn Christensen ingen grund til at tvivle på, at fødevareklyngens samlede eksport lander på lidt over 170 mia. kr. i 2019. De endelige tal kommer først den 10. marts, når Danmarks Statistik har behandlet eksporttallene for december.

Når man snakker fødevareklyngen under ét, så dækker det ud over fødevarer som mejeriprodukter, kød fra grise, kalve og kyllinger, fisk og skaldyr også minkskind, landbrugsmaskiner og landbrugsrelateret teknologi.

I runde tal udgør eksporten fra fødevareklyngen omkring en fjerdedel af den samlede danske vareeksport.

Måske ny rekord i vente

Ingen ved endnu, hvor meget virussen vil påvirke eksporten i 2020, ikke mindst til Asien og navnlig til Kina.

Lige nu er der dog grund til at glæde sig over griseeksporten, der overskygger alt det andet.

Hvis prisprognosen for grisekød fastholdes, vil eksporten af gris blive på 40 mia. kr. i 2020. Det er syv mia. kr. mere end i 2019.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle