Forening: Ny opmåling af Å gav bedre vedligeholdelse

Foreningen Danske Vandløb glæder sig over, at Aalborg kommune var imødekommende over for lodsejere langs Lindholm Å, der ønskede, at kommunen overholdt vandløbsregulativerne.

Ifølge medlemmer i foreningen Danske Vandløb så kan det være op ad bakke at få kommunerne til at oprense åer og vandløb efter de regulativer, der er vedtaget om vedligeholdelse af offentlige vandløb.

Foreningen fortæller, at den har flere medlemmer, der har gjort et stort arbejde med at læse regulativer, undersøge muligheder og indsende høringssvar for blot efterfølgende at finde ud af, at kommunerne ikke tager hensyn til lodsejernes ønsker.

Men der er lyspunkter, fortæller foreningens bestyrelsesmedlem Steen Rasmussen i en pressemeddelelse, og Lindholm Å med udløb i Limfjorden ved Aalborg er en af dem.

Udviklet egen metode

Steen Rasmussen er ingeniør og fritidslandmand og udviklede for nogle år siden sin egen metode til at måle vandløbene op. Det gjorde han for at kunne dokumentere, at kommuner ikke altid overholder vandløbsregulativerne.

Metoden går – groft forsimplet – ud på, at han sejler ud i vandløb i en jolle udstyret med gps-udstyr og nogle computere. Via ultralydsmålinger får han så data, der kan vise, hvor der i vandløbet ligger forhindringer for, at vandet kan løbe væk. Det kan være sandbanker eller sten.

Ved Lindholm Å ved Aalborg bad det lokale åløbslag med Michael Blach i spidsen, Steen Rasmussen. om at lave en opmåling af åen på en strækning, hvor det var indtrykket, at åen ikke var vedligeholdt efter forskrifterne.

 - Vi har i mange år gjort Aalborg kommune opmærksom på, at vi ikke mener, at vandløbsvedligeholdelsen var god nok, uden at kommunen reagerede på det, fortæller Michael Blach, der tilføjer:

- Derfor fik vi lavet en kontrolopmåling på en strækning af åen, og ja, den viste, at der er steder på strækningen, hvor kommunens opmåling ikke var god nok. Vores måling er lavet som en kontrol af kommunens opmåling, der skal ligge til grund for det kommende regulativ, siger han. 

Ifølge Danske Vandløb så var kommunens medarbejdere først skeptiske, da de fik forelagt opmålingen, som er foretaget med det system, som Steen Rasmussen har udviklet.

- Efterfølgende erkendte Aalborg Kommune at, der er fejl i deres beregninger, og faktisk har jeg i de senere år oplevet, at kommunen har haft en mere positiv indgangsvinkel til vandløbsvedligeholdelse i Lindholm Å. Men det er altså først efter, at vi har dobbelttjekket deres arbejde, at de erkender, at der er fejl i beregningerne, siger Michael Blach.

Arbejder for bedre afvanding

Fra Steen Rasmussen lyder det, at det med hans teknologi er muligt at lave en meget målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne er. 

Han lægger vægt på, at den nye teknologi gør det nemmere og bedre at opmåle vandløbene. I stedet for at kommunens medarbejder sejler i en kajak og måler med en træpind med andefod på.

- Vi arbejder i Danske Vandløb for bedre afvanding, og vi er oplever selv, at vi er konstruktive og positive i vores tilgang. Det gælder om at gøre arbejdet bedre og klogere og samarbejde med kommunerne, siger Steen Rasmussen.

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle