Græs og fedt gør køerne klimavenlige

Når danske køer skal være mere klimavenlige, skal landmændene især rettet blikket mod avlen, foderet og de sumpede arealer, mener Arla-formand.

Det er ikke fordi, at værktøjskassen bugner af hurtige redskaber, når missionen er at gøre dansk mælk klimaneutralt. Det ved Jan Toft Nørgaard, formand for Arla, godt.

Men der er stadig tiltag at tage i brug for at mindske køernes aftryk på klimaet.

Et af tiltagene er at lade græs dominere mere i mark- og foderplan. På markniveau er græsset med til at binde CO2, og i foderrationen kan græs - hvis det forædles ved bioraffinering - erstatte importeret protein.

»Lige nu anvendes der en betydelig mængde importeret soja til fodring af danske køer. Men på verdensplan fældes der skov for, at vi kan bruge soja, og det er en dårlig historie og skidt for klimaet. Derfor vil vi se ind i en fremtid, hvor vi skal gøre alt for at dyrke vores protein selv«, sagde Jan Toft Nørgaard i forbindelse med lanceringen af Arlas klimastrategi tidligere på ugen.

I forhold til protein er det især forsyningen af aminosyrerne methionin og lysin, som er kritiske. Men de kan udvindes, hvis græsset proceceres.

Fedt mindsker gas

Ud over mere græs skal klima-køerne vænne sig til at æde lidt mere fedt, end de gør i dag. Specielle fedtkilder virker nemlig dæmpende på metanproduktionen, viser flere forsøg på Aarhus Universitet Foulum.

»Men det skal være de rigtige fedtkilder, så vi ikke får afsmag i mælken«, siger Jan Toft Nørgaard.

Mælkeproducenterne skal også bruge avlen som redskab, for det at være klimavenlig kan nemlig kobles til DNA, viser forsøg.

»For kvægbrugerne er ladegrebet med avlen ganske gratis, for jeg forventer, at klimavenlig genetik bliver en standardvare fremover«, mener Jan Toft Nørgaard.

Bring marken i spil

Landmænd skal også se på mulighederne for at tage sumpede arealer ud af drift. Først kan de dyrkes med vedvarende græs, som kan bruges til foder. Og efter endt indlagring af CO2 efter 12-13 år, skal arealerne måske plantes til i skov.

»Her skal vi have politikerne på banen, så vi får startet en form for opkøb«, mener Jan Toft Nørgaard, som også peger på reduceret jordbehandling som en metode til at indlejre CO2.

»Vi kan ikke bringe koens udledning i nul. Det er biologisk set umuligt. Vi kan halvere udledningen og resten skal findes udenfor stalden«, siger Jan Toft Nørgaard.

Faktaboks

Det kan du gøre:

  • Dyrke mere græs
  • Fodre med fedt og processeret protein
  • Dyrke jorden med reduceret jordbearbejdning
  • Plante skov
  • Producere vedvarende energi

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle