Dagbog fra Polen: Poldanor producerer 1.300 OUA-grise om ugen - her er strategien i stalden

Vi forventer at kunne øge produktionen af grise uden brug antibiotika til 1.800 -2.000 stk. i løbet af året ved at hæve succesraten i farestalden, skriver Niels Poulsen, general manager for Poldanors svine- og foderproduktion.

Af Niels Poulsen, general manager, Poldanor

Poldanor driver Axzons aktiviteter i den nordvestlige del af Polen. Det er fortsat nogle hundrede kilometer fra den østligste del, hvor der har været udbrud af ASF (afrikansk svinepest) i tamsvin samt vildsvin.

For tre år siden, hvor Polen havde de første udbrud, var der et stort fokus på vildsvin, og hvor hurtigt disse kunne sprede sygdommen. I dag ved vi, at den største fare for svinebesætninger er folk og transportudstyr.

Små bedrifter giver problemer

Heldigvis tales der åbent om problemet i den professionelle del af branchen i Polen. En af udfordringerne omkring kontrol af ASF er dog strukturen i polsk svineproduktion.

På 10.700 bedrifter produceres 78 procent af alle grise. Det er faktisk ikke mange bedrifter i et så stort land som Polen. På 350.000 ejendomme produceres de resterende 22 procent -  og her opstår problemet:

For disse producenter har svineproduktion været uden videre økonomisk betydning og har mere handlet om selvforsyning og tradition. Disse producenter vil være svære at få til at indhegne stalden og indrette forrum  - udleveringsrum.

Der er i februar dog blevet indført krav om, at alle bedrifter med husdyr skal forhindre adgang til stalde for uvedkommende og håndhæve krav om skift af tøj og fodtøj. Dette hænger bl.a. også sammen med det store antal udbrud af fugleinfluenza blandt fjerkræ i de seneste måneder.

I Poldanor er vi pt. i proces omkring at styrke vores biosecurity yderligere. Vi indretter 1. sluse i yderhegnet,, hvor medarbejderne skal skifte fodtøj og overtøj, før de kan gå videre til farmens forrum, hvor de så tager brusebad, inden de skifter til farmbeklædning.

Ligeledes indrettes der omlæsningspunkt for materialer således at alle materialer, der skal ind på farmområdet, kan omlæsses til rum, hvor vi kan foretage tågedesinfektion samt undgå, at biler har direkte kontakt til farmbygninger.

1.300 grise om ugen uden antibiotika

 Vi startede på at opdrætte grise uden brug af antibiotika i efteråret 2015.

Vi var selvfølgelig i tvivl om, hvorvidt det kunne lade sig gøre i en besætning med 5.000 søer inkl. fravænningsgrise på et site med overførsel til slagtesvineenheder med 10 -16.000 stipladser.

At satse på én kilde for smågrisene samt tre slagtesvineenheder kunne være en stor risiko for forsyningssikkerhed, og dette er afgørende, når vi taler om afsætning af specialprodukter.

Efter en ikke helt tilfredsstillende start, fik vi via besætningsbesøg i Danmark og Canada ny inspiration til procedurer omkring hygiejne i farestalden, og siden foråret 2016 har det fungeret efter forventning med en stadig stigende succesrate.

Således ligger vi i dag på en succesrate, så vi slagter ca. 1300 grise om ugen. Vi forventer at kunne øge dette til 1800 -2000 stk. i løbet af året ved at hæve succesraten i farestalden.

Den største udfordring var nok at overbevise ledelsesteamet på so farmen samt vores dyrlæger om, at det kunne lykkes, og at det skulle være deres projekt. Men fra foråret 2016 har de virkelig taget teten, og de tager hele tiden nye positive initiativer.

 Erfaringerne fra dette program har vi i den grad kunne bruge på alle vores andre farme angående opstramning på arbejdsrutiner, håndtering af smågrise og intern biosecurity mellem staldafsnit.

Ændringer i antibiotikafri produktion

Følgende har vi ændret i den antibiotikafri produktion:
- Nul tandslibning.
- Drikkejern i stedet for injektionsjern.
- Løbende tør-desinfektion af gange og stier.
- Skift af fodtøj imellem sektioner, og adgang til hånd desinfektion i hver sektion.
- Minimal flytning af smågrise. Pt. tester vi multi-suckling efter fire levedøgn, hvor smågrise fra fire stier selv kan vælge, hvilken so de vil die ved. Det ser ud til at stimulere såvel smågrise som søer.

 Vi har testet vaccination af søer med autovaccine mod streptokokker og andre bakterier isoleret i smågrise, og det bliver nu standard i denne produktion, da vi i testholdene har set nogen positive effekter. Det er et billigt værktøj, der koster ca. 70 eurocent pr. faring.

Tiltag efter fravænning hvor grisene vejer 7 kg i snit;
- Startblanding afbalanceret i råvarer og råprotein på max 19 procent. Det giver en god tilvækst uden store udfordringer med maverne. I drikkevandet får de et Oreganprodukt.
- Senere får de en syreblanding i drikkevandet.
- I uge 4 bliver de vaccineret mod Lawsonia via drikkevandet.

Tiltag for slagtesvin:
- Dem, som fodres med vådfoder, klarer det fint. De får 50–60 procent ensileret vådmajs i foderet, så de får masser af naturlige organiske syrer, og et stabilt pH i suppen.
- Dem, som fodres på tørfoder, får løbende organisk syremix i drikkevandet.
- I situationer med tendens til ømme ben eller hosten klarer et Aspirin-lignende produkt altid disse udfordringer.

LED-lys på sofarm skuffer 

Hvad angår LED-lys lever vores erfaringer ikke helt op til forventningerne.

For to år siden installerede vi LED lysarmaturer på vores nyeste sofarm. Det var armaturer, som skulle tilpasses forholdene i staldmiljøet, dvs. sikret mod støv, ammoniak og fugt. Efterfølgende monterede vi andre typer armaturer på en række farme - primært i løbe- og kontrolstaldene.

Det var en investering, vi foretog uden nogen form for støtte fra energibesparelsesordninger. Den noget større investering skulle således forsvares ved strømbesparelse samt længere levetid sammenlignet med neonrør.

Vores erfaring i dag er, at efter 1,5 år i drift, så skal LED-lysene skiftes, enten fordi lysstyrken er kraftigt reduceret, eller fordi dele af LED-dioderne helt er holdt op med at lyse.

Armaturerne er installeret ifølge sælgers anvisninger, men nu mener disse, at det må være noget med udsving i spænding på vores strømforsyning. Vi ser desværre problemerne på en række farme, så vi mener ikke, at det kan være spændingsudsving, der kan være skyld i problemerne.

På sofarmene er det jo helt essentielt at have en vedvarende høj lysstyrke i stalden, og derfor bliver vi nødt til at lave en ny beregning på, om det kan svare sig at installere LED-belysning kontra traditionel neonrør.

LED-belysning skal dog ned i pris, eller kvaliteten skal forbedres, for at investeringen kan forsvares.

Faktaboks

Niels Poulsen

52 år. Ansat i Poldanor de seneste 17 år.

De seneste fire år general manager  for svine- og foderproduktionen inkl. logistik.

Skriver dagbog til Svin Plus. 

 

Poldanor

Et selskab i Axzon-gruppen. Poldanor driver svineproduktion i den nordvestlige del af Polen på basis af 22.500 årssøer med levering af størstedelen af slagtesvinene til  Axzon-slagteriet Prime Food.

Derudover 12.500 ha agerbrug, egen foderproduktion, vedvarende energi via 8 biogasanlæg. Svineproduktionen foregår pt. på 35 forskellige sites.

Beskæftigelse: 600 ansatte direkte i Poldanor og yderligere 800 i søsterselskabet, slagteriet Prime Food.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle