Fodermålinger på stiniveau kan føre til forbedret avl

Måling af fodereffektiviteten på stiniveau tegner til at være et brugbart værktøj til at teste fodereffektivitet, viser igangværrende foderforbrugsforsøg, som Seges Svineproduktion arbejder på.

Normalt testes foderforbrug på hver enkelt af DanBreds avlskandidater på forsøgsstation Bøgildgård, men et igangværende forsøg er ved at afdække, om der fremover kan udvikles nye statistiske modeller og værktøjer, som gør det muligt at måle avlskandidaternes foderforbrug på stiniveau.

Lykkes Seges Svineproduktion, der står bag forsøget på Avlscenter Eskegaard ved Christiansfeld, med sine ideer, så kan der være mere avlsfremgang i vente.

»Måling af fodereffektiviteten på stiniveau vil være billigere end individafprøvninger af fodereffektiviteten. Det betyder konkret, at vi i fremtiden potentielt vil kunne teste fodereffektivitet på langt flere avlskandidater, og et større datagrundlag betyder større avlsfremgang«, siger Bjarne Nielsen, chefforsker hos Seges Svineproduktion, Avl & Genetik.

Seges Svineproduktion oplyser, at de foreløbige resultater fra projektet viser, at det er muligt at beregne individuelle avlsværdier for fodereffektivitet ud fra målinger på hele stien - noget, der ikke var muligt tidligere på en effektiv måde.

»Det forudsætter, at vi kender slægtskabet af alle dyr i stien. Fremtidige undersøgelser skal vise, hvor meget avlsfremgang vi vinder ved også at inddrage information fra grisenes dna«, anfører Seges Svineproduktion.

Det er en ny beregningsmodel, der skal bane vejen for en forbedret avlsfremgang ved blandt andet at kombinere foderforbrug, grisenes vægt tre gange i løbet af afprøvningen og brug af genomisk selektion.

»Foderet bliver automatisk vejet ud til hver enkelt sti. Grisene bliver vejet tre gange i den tid, de er i forsøg. Og hver gang kan vi se, hvor meget foder der er blevet spist i stien siden sidst. Den mængde sættes i forhold til de enkelte grises tilvækst for derved at komme med det bedste bud på fodereffektiviten hos de enkelte grise i stien«, forklarer Bjarne Nielsen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle