Kæmpe dansk svineproducent får plus på 23 mio. kr. i nyt rekordregnskab

Martin Lund Madsen, der driver landets formentlig største svineproduktion, har i 2017 tjent 23 mio. kr.

Slagtesvinenes relativt gode notering i 2017 smitter også af på MLM Group med svineproducent Martin Lund Madsen fra Bramming som ejer, der lander et rekordregnskab på 23,4 mio. kr.

Han driver via sit selskab MLM Group en produktion med 5.500 søer og omkring 170.000 slagtesvin.

Regnskabet afslører også, at balancen banker op på 463 mio. kr. fra 359 mio. kr. før.

Egenkapitalen har haft et stort vokseværk og er nu opgjort til 104 mio. kr. I 2016 var egenkapitalen på 57 mio. kr.

Afkastgraden er på 8,6 procent. Det er samme niveau som i 2016. Til gengæld er soliditetsgraden i stadig fremgang og var ved udgangen af 2017 på 22,5 procent.

I ledelsesberetning betegner Martin Lund Madsen årets resultat som meget tilfredsstillende.

2017 har for selskabet budt på store investeringer i materielle anlægsaktiver for 63,5 mio. kr. Det er investeringer, som i følge beretningen forventes at bidrage positivt til virksomhedens indtjening i 2018.

Baggrunden for den hastigt stigende balance og egenkapital er der en uddybende forklaring på i ledelsesberetningen.

»Koncernen har ændret anvendt regnskabspraksis for måling af grunde og bygninger fra kostpris med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger til dagsværdi. Ændringen har påvirket koncernens

anlægsaktiver og samlede balancesum med TDKK 31.852. Egenkapitalen er påvirket med TDKK 24.844«, fremgår det af beretningen.

Selskabet MLM Groups hovedaktivitet er via kapitalandel i MSF Group ApS blandt andet at eje kapitalandele i Ny Stentoft ApS, Ny Vestergaard ApS, Ny Solvang ApS, Bakkebo Landbrug ApS, Ny Endrupholm Invest ApS og Ny Endrupholm A/S.

Nævnte MSF Group ApS, som Martin Lund Madsen via MLM Group ejer 75 procent af, er et nyt selskab, som afslører, at blandt andet hans to sønner er kommet med i det omfattende landbrug.

Tilbage i oktober 2017 var Martin Lund Madsen oplægsholder på svinekongressen, og ved den lejlighed oplyste han, at han så småt var gået i gang med at få sønnerne ind i landbruget.

Martin Lund Madsen fortalte også, at han i stigende grad vælger at eje sine stalde selv.

I 2016/2017 havde han opført 14.700 stipladser til slagtesvin. I 2018 forventer han at bygge 13.900 nye stipladser. Det forklarer de betydelige investeringer i de materielle anlægsaktiviter.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle