Polteproducent: Her går indeks og eksteriør hånd i hånd

Eksteriør, sundhed og holdbarhed er vigtigere end avlsindeks for de fleste af Thorsviggaards kunder. Det lytter personalet til. I 2022 blev besætningen udnævnt til årets DanBred-leverandør. Begrundelsen var blandt andet en god kundekontakt, et godt overblik over salgsklare polte og at de altid leverer dyr af høj kvalitet.

Artiklen er publiceret første gang i magasinet GRIS, maj 2022

- Jeg sørger for, at mine medarbejdere har det godt. Så sørger de for, at søerne har det godt, og så sørger søerne for, at pattegrisene har det godt.

Så enkelt kan griseproduktion, ifølge Peter Nøhr Andersen, ejer af Thorsviggaard med en opformeringsbesætning, være. I praksis er det naturligvis lidt mere kompliceret.

- Når det er sagt, så oplever jeg, at vi har det bedste team i stalden nogensinde, tilføjer ejeren.

Det betyder ikke, at der ikke er udfordringer i produktionen. En af de mest nærværende er drægtighedsstalden, hvor der er dynamiske grupper og elektronisk sofodring med vådfoder.

Ejeren og driftsleder Jens Christian Marcussen er enige om, at det ikke er den bedste kombination med renracede søer.

- Vi vil renovere drægtighedsstalden, så vi får stabile grupper, fortæller de.

Der er problemer med uro og rangkampe i dag, men en renovering til halvanden mio. kr. skal ændre på det forhold. I farestalden skal fodringsanlægget ændres, så fodringen bliver mere præcis, og søerne dermed fravænner større pattegrise.

Det er sådanne overordnede opgaver, Peter Nøhr Andersen er bevidst om, at der skal være tid til at tage sig af.

Hans mål er at trække sig lidt mere tilbage fra de daglige opgaver og i højre grad overlade opgaverne til driftslederen.

Derfor skal driftslederen fremover have en mere fremtrædende rolle i soholdet, hvor han i dag primært står for polte og galte, der er opstaldet i to lejede stalde på Lolland.


Jens Christian Marcussen (tv) er det meste af tiden hos poltene på Lolland. Her er han dog i samtale med Cristian Ichim i soholdet.

Tradtionel produktion

Der er lidt flere knapper at skrue på i en opformeringsbesætning i forhold til en produktionsbesætning. Denne udfordring appelerer til Peter Nøhr Andersen, men opformering indebærer også en større risiko.

- Vi har flere medarbejdere, større tab ved reinfektion og flere kundeforhold at pleje i sammenligning med en produktionsbesætning, siger Peter Nøhr Andersen om udfordringen ved at drive en opformeringsbesætning.

Det ligger ham på sinde at agere ordentligt i forhold til kunder, så tvister hører til sjældenheder.

- Mangler en polt en patte, så får kunden en ny polt ved næste leverance, siger han.

Driftslederen fremhæver, at de har god plads i poltestalden og dermed er fleksible omkring leveringsalder og -tidspunkt.

- Det er faktisk af stor værdi for vores kunder, siger driftslederen, der også lægger vægt på at have god kontakt med de 11-12 danske kernekunder, som aftager 90 procent af de 6.000 yl-polte, der udgør den årlige produktion.

- Vores kernekunder er meget loyale. Mange har handlet hos os i mere end 10 år, siger Jens Christian Marcussen, der selv har været ansat to år.

Hverken han eller ejeren oplever, at kunderne direkte efterspørger højt indeks. Det er snarere stærke ben, temperament og et godt eksteriør, kunderne lægger vægt på.

- Vi forsøger at få indeks, eksteriør og temperament til at gå hånd i hånd, siger de og er tilfredse med den nuværende placering i den bedste fjerdedel af opformeringsbesætninger regnet efter indeks.

Hertil kommer, at besætningen i 50 år har haft højeste spf-status. Kunder lægger også vægt på stabilitet.


Sobesætningen har haft højeste spf-status, siden Peter Nøhr Andersens far etablerede den i 1972.

14 dages drift

Produktionen kører som 14 dages drift. Det giver en række fordele arbejdsmæssigt, men udfordringer i forhold til for eksempel udfasning af zink, fordi fravænningsvægten varierer. De er stoppet med zink hos sopoltene, men endnu ikke hos galtene.

- Vores mål er at få en højere fravænningsvægt og dermed en gris, der er nemmere at fravænne, siger de.

For nylig er der investeret i et Analytech vandbehandlingsanlæg.

- Det er min fornemmelse, at diarré hos grise ofte stammer fra vandet, siger Jens Christian Marcussen.

Ellers er opskriften på zinkfri fravænning gode foderblandinger fra henholdsvis Provimi og Danish Agro, god varme, udtørrede stalde og så god adgang til drikkevand. 

Smågrise, galte og salgspolte får indkøbt færdigfoder, mens søer får hjemmeblandet vådfoder.


Farestalden er med vådfodring, men anlægget udfodrer ikke præcist nok. Derfor står det over for en renovering i løbet af kort tid.

Det kunne være endt med frugtavl

Selvom Peter Nøhr Andersens forældre etablerede en besætning i 1972, var det ikke givet, at det var griseproduktion, der var fortsat, da han og hustruen overtog Thorsviggaard.

- Min hustru stammer fra en ejendom med frugtavl på Fejø, så frugtavl var også inde i billedet, da vi overtog bedriften, fortæller han.

Men det blev altså grisene, der fortsatte. I 2006 blev der etableret opformering i forbindelse med et nybyggeri. I 2010 blev to stalde til polte og galte lejet på Lolland. Nu er et generationsskifte så småt ved at tage form, og allerede for tre år siden blev jorden lejet ud til sønnen.

- Ansættelsen af Jens Christian som driftsleder er også et led i denne plan, og i løbet af tre til fem år vil vi gerne gennemføre et generatonsskifte med vores søn, fortæller han.

Sønnens hovedinteresse er planteavl, så han har brug for Jens Christian Marcussen som en kompetent driftsleder. Samtidig skal Peter Nøhr Andersen bruge de kommende år til at definere, hvad han derefter skal bruge sin tid på.

- Jeg har fortsat stor virketrang, så jeg skal ikke pensioneres, fastslår han.

5 veje til bedre effektivitet

1. Dialog med kunder

I begrundelsen for at udnævne Thorsviggaard til årets DanBred leverandør blev den gode kontakt til kunder fremhævet.

Hovedreglen er, at der er telefonisk kontakt til alle kunder før en polte-leverance. Det er også kutyme, at der kun leveres polte med mindre handelsfejl, for eksempel et krøløre, hvis det er aftalt med kunden.

Kunderne nyder også godt af, at der er god plads i poltestalden, så det som regel er muligt at skubbe eller fremrykke en leverance af polte.

2. Høj sundhedsstatus

Høj sundhedsstatus tiltrækker kunder, men en høj og stabil sundhedsstatus gør det i særdeleshed. 

Thorviggaard har haft spf-status siden 1972 kun afbrudt af en periode, hvor blodprøver fejlreagrede for mycoplasma lungesyge. Fejlreagenten førte dog til, at der blev gennemført en medicinsk sanering.

- Derfor ved vi, hvad en sanering koster, understreger Peter Nøhr Andersen.

Der er tre kilometer til nærmeste besætning. Derfor vil han ikke investere over en million kroner i for eksempel at montere filtre på ventilationen, ligesom der heller ikke er en handlingsplan i tilfælde af reinfektion.

3. God medarbejderstab

De nuværende syv medarbejdere på Thorsviggaard udgør ifølge Peter Nøhr Andersen det bedste team, der nogensinde har været på bedriften.

- Vi har en god stemning og et godt miks af medarbejdere med forskellige kompetancer, fremhæver ejeren, der har svært ved at definere, hvori den gode kemi egentlig består.

Han tilstræber at vise interesse for sine medarbejdere, der blandt andet tæller to ukrainere og en moldover, der har særlige udfordringer nu på grund af krigen i Ukraine.

4. Ændrer drægtighedsstalden

Dynamiske grupper blandt landrace-søer er ikke sagen. Ikke mindst når drægtighedsstalden er indrettet med elektronisk sofodring og vådfodring.

- Vi håber at få færre rangkampe og mindre uro, når vi ændrer fra dynamiske til stabile grupper, siger Peter Nøhr Andersen.

Ændringen skal også gerne resultere i færre døde søer, som er en udfordring for tiden.

Renoveringen er planlagt til at skulle ske i løbet af sommerhalvåret.

5. Vægter styrke højt

Mens avlere og opformeringsbesætninger konkurrerer om indeks, bekymrer produktionsbesætninger sig mere om styrke og holdbarhed.

- Vi forsøger at få indeks, eksteriør og temperament til at gå op i en høje enhed med holdbarhed og effektivitet, siger Peter Nøhr Andersen. 

Udfordringen er, at ben, styrke og holdbarhed er vanskelige parametre at avle efter.

- Kunder spørger sjældent til indeks, men kan lettere forholde sig til ben, holdbarhed og styrke, forklarer Peter Nøhr Andersen.

Faktaboks

Thorsviggaard

 • Peter Nøhr Andersen
 • 575 landrace-søer
 • Højeste spf-status
 • Opformering siden 2006
 • Produktionen delt med sohold på Møn og galte/polte i to lejede stalde på Lolland
 • Eget poltetillæg kommer retur til Thorsviggaard ved 30 kg
 • Hjemmeblandet vådfoder til søerne, indkøbt tørfoder til galte/polte

 

Kunders ønsker

Ifølge Peter Nøhr Andersen og Jens Christian Marcussen:

 • Stærke ben, god holdbarhed og roligt temperament
 • Acceptabelt avlsindeks
 • Høj sundhedsstatus gennem mange år
 • Kontakt til aftager forud for leverancer
 • Mulighed for at skubbe/fremrykke leverancer

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle