Ram plet med hangrise - kræver protein for lavere foderforbrug

En produktion med so/hangrise skal køre på et højere niveau af protein og aminosyrer, så kødprocent og foderforbrug kan modsvare/betale for hangrisefradraget.

Af Gitte Hansen, griserådgiver, Vkst

Flere slagtegriseproducenter har sagt ja til hangriseproduktion. De første hangrise skal leveres indenfor 1-2 måneder. Derfor er det vigtigt at sikre, at produktionen kører så optimalt som muligt.

Landets slagterier har et hangrise fradrag fra 30-53 øre pr. kg, svarende til 26-46 kr. pr. hangris.

For at der er økonomi i hangriseproduktion skal produktiviteten være bedre (højere kødprocent og lavere foderforbrug)  og andel af frasorterede skal ligge på et lavt niveau. Gennemsnittet på frasorterede hangrise (skatolmåling) var sidste år ca. 2,2 procent.

Det kræver protein at opnå lavt foderforbrug

Det er vigtigt, at en produktion med so/hangrise kører på et højere niveau af protein og aminosyrer, så kødprocent og foderforbrug kan modsvare/betale for hangrisefradraget.

Som minimum skal foderudnyttelsen for en produktion med so-/hangrise ligge på et foderforbrug, der er 0,15 FE pr. kg tilvækst lavere end for so- og galtgrise, og kødprocenten skal være 1,2-1,5 procent højere.

Det kræver som minimum 1 trin op i aminosyreniveau, det vil sige + 0,4 g fordøjeligt lysin pr. FE. Jeg er bevidst om, det koster 3-4 øre pr. FE, men det er nødvendigt for at få produktiviteten med.

Jeg har haft en case, hvor proteinniveauet var neddroslet (dyr sojaskrå), som resulterede i et foderforbrug på 2,4 FE pr. kg tilvækst og 63,1 procent kød (gammel måling).

Efter en fodertilpasning af foderet, som kostede 6 kr. pr. gris, kom foderforbruget ned på 2,27 FE pr. kg tilvækst og kødprocenten steg til 63,6 procent. Det gav en forbedret økonomi på 24 kr. i sparet foder og 4,5 kr. på bedre kødprocent ved at fordyre fodret med ca. 6 kr. Så alt i alt + 22,50 kr. pr. gris på bundlinjen ved at skrue op for protein og aminosyrer.

Overbrusning og god ventilation

Andelen af frasorterede hangrise er altid højere om sommeren, og især hvis der har været hedebølge (tropenætter). Hangrise kræver god ventilation og en velfungerende overbrusning.

Hvis ikke overbrusningen er aktiveret på højsommerniveau, er det på tide at gøre det, før der leveres mange hangrise, som bliver frasorteret på grund af højt skatol-niveau.

Gem ikke på restgrise

I nogle hangrisekontrakter er der indført en max. slagtevægt for at minimere andelen af frasorterede grise.

Generelt er jeg ikke bange for hurtigløberne i stalden, altså grise som når høj slagtevægt hurtigt. Men restgrise, som går to-fire uger i restsektion og har lav daglig tilvækst - de grise vil oftere blive frasorteret.

Derfor undlad at overgemme grise. Send dem hellere afsted end at risikere øget frasortering, som koster et fradrag på 4-4,5 kr. pr. kg slagtet vægt (- 350-400 kr. pr. gris).

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle