Slut med soja: Professor vil sætte skub i dyrkning af hestebønner og kløvergræs

Roskilde Universitet vil i samarbejde med europæiske kollegaer sætte skub i dyrkning af hestebønner og kløvergræs. Danske - og europæiske - landmænd skal nemlig dyrke flere proteinafgrøder for at mindske den europæiske afhængighed af importeret soja, lyder målsætningen.

"EU bør mindske afhængigheden af importeret soja, og de europæiske landmænd skal kunne drage fordel af at dyrke flere proteinafgrøder."

Sådan lyder det fra professor Henrik Hauggaard-Nielsen, RUC, der sammen med kollega lektor Rikke Lybæk, RUC, og 24 andre europæiske partnere deltager i et nystartet, åbent EU-projekt, Legvalue, hvor alle interesserede er inviteret med indenfor.

Projektet har til formål at finde brugbare og relevante nye perspektiver på en - set udefra - fastlåst situation med import af billig protein frem for egenproduktion og prioritering af selvforsyningsgraden.

Dansk fokus på hestebønner og kløvergræs

I den danske del af projektet sættes fokus på hestebønner og kløvergræs.

De to afgrøder er værdifulde protein- og energikilder i både fødevarer og foderblandinger. Derudover bidrager de med biologisk fiksering af luftens frie kvælstof i symbiose med jordbakterier, en god forfrugtsværdi, og så har de sygdomssanerede effekter i sædskiftet.

"Målet med Legvalue-projektet er at øge det nuværende markeds gennemsigtighed og derigennem designe nye muligheder for en øget proteinproduktion", fortæller lektor Rikke Lybæk, RUC.

Hun forklarer, at de nye muligheder kan inkludere ny landbrugspraksis samt både teknologiske og organisatoriske nyskabelser i de nuværende værdikæder.

Konkret har Roskilde Universitet i Legvalue-projektet følgende mål med udgangspunkt i aktuelle aktører på området i Danmark:

●at identificere succesfulde eksisterende løsninger
●at identificere innovationsmuligheder og flaskehalse for udvikling
● at ændre traditionel landbrugspraksis i nye socio-tekniske konfigurationer
●at identificere mulige EU og nationale politikker for at fremme udvikling, herunder analyse af den nuværende fælles landbrugspolitik (CAP).

Proteinbehov bliver større

Som baggrund for projektet peger Henrik Hauggaard-Nielsen på, at landbruget i EU i dag er præget af en massiv import af sojabønner.

"Det vurderes, at op til 75 procent af alle EU's ingredienser til foder, og det er hovedsageligt sojabønner,kommer fra Nord- og Sydamerika", siger han.

Det er en uheldig udvikling, påpeger han. Et højere proteinbehov til både husdyr og mennesker som følge af verdens befolkningstilvækst og øget indkomst pr. indbygger kan nemlig resultere i, at flere arealer i Nord- og Sydamerika bliver omdannet til sojaproduktion.

Og med det følger miljømæssige og økologiske konsekvenser som fx skovrydning, hvilket i sidste ende resulterer i højere afhængighed, uforudsigelige prisdannelser og dermed også risici for EU's husdyrproduktion, påpeger Henrik Hauggaard-Nielsen.

”Øget proteinproduktionen i Danmark skal gøres attraktivt for den enkelte landmand, de nuværende værdikæder skal kigges nøje igennem for at vurdere barrierer og muligheder, og så skal import måske også indeholde kriterier for hensyn til miljø, natur og lokalbefolkningen”, supplerer Rikke Lybæk.

Faktaboks

Læs mere på Plus

Roskilde Universitet lægger stor vægt på, at Legvalue-projektet inddrager og tager udgangspunkt i virkeligheden hos landmanden.

Derfor har Henrik Hauggaard-Nielsen og Rikke Lybæk besøgt en række landmænd med hestebønner og kløver græs i markplanen.

Du kan læse om landmandsbesøgene i de kommende uger på Plus.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle