Jordpriserne stiger – men hvad med afkastet?

Af Antoni Stenger, formand for LRS og konsulent Torben Lunding Madsen.

Inden jul fik vi en julegave. Jordpriserne forventes at stige, sagde nogle af landbrugsanalytikerne. Det var en glædelig nyhed i en mørk tid. Det gavner naturligvis med mere soliditet – og følgerne heraf – nemlig forbedret rating og dermed (teoretisk?) lavere finansieringsomkostninger.

Samme dag (21. december 2017) som nyheden kom fra disse analytikere, var der en artikel i LandbrugsAvisen, der fremhævede, at hver tredje landmand vil investere i bedriften.

Det er naturligvis positivt, at soliditeten stiger, og hver tredje landmand har modet til at investere. Men inden armene kommer helt op, mener vi, at der skal tænkes i likviditet og afkast fremadrettet.

Dansk landbrug skal være en sund forretning med en robust driftsøkonomi. Hvad betyder det hjemme på gården?

I vores verden betyder det bl.a., at eventuelle stigninger i aktivernes værdi udnyttes til at hjemtage realkreditlån til indfrielse af den dyrere bankgæld – så der skabes råderum og likviditet.

Det er nu, at det enkelte landbrug har muligheden for at geare sig til en lav konjunktur og kan gøres mere robust overfor fremtidige prisudsving.

Vi landmænd skal sikre, at de investeringer vi foretager os – giver et konkurrencedygtigt afkast. Det kunne være omkring seks pct.

Vi hverken kan eller skal leve af værdistigninger. Vi har tidligere set, hvad det medførte – og det skal IKKE gentages.

Det er indtjening, det handler om – og hvis jordpriserne skulle stige – skal det udnyttes til at skabe driftsøkonomisk robusthed i landbruget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle