Kandidater til viceformandspost vil ændre struktur i L&F

Forslagene til forandringer af Landbrug & Fødevarer stod i kø, da kandidaterne til viceformandsposten holdt valgmøde hos LandboNord.

Landbrug & Fødevarer kommer til at se på sammensætningen af repræsentanter inden for en kort årrække. Det mener Torben Povlsen, der er kandidat til viceformandsposten der skal besættes med en ny mand i næste uge, når  Landbrug & Fødevarer holder delegeretmøde.

”Måske skal vi have direkte valg. Deltidslandmændene er også lige så vigtige som andre landmænd”, sagde han.

Alle fire kandidater bakkede varmt op om, at deltidslandmændene skal mere at skulle have sagt.

”Deltidslandmænd er en stor del af løsningen. Vi har haft svært ved at håndtere det segment, det skal vi være bedre til”, lød det fra Frederik Lüttichau, der allerede er medlem af primærbestyrelsen.

Thor G. Kofoed ser også gerne af deltidsfolket bliver tilgodeset mere i organisationen.

”Vi skal have dem endnu mere med. Og os der har den store produktion kan sagtens forstå det", sagde han.

Han pegede på, at deltidslandmændene er talrige og gode ambassadører over for byboerne.

Poul Henrik Prahl udtrykte det endnu skarpere.

”Det er svært at se sig selv, efter at organisationen blev ændret. Deltidslandmænd er et fantastisk bindeled mellem land og by«, sagde han

Han mener, at deltidslandmændene skal komme og sige, hvad deres problemer er, men understregede også, at 95 procent af udfordringerne er ens for fuldtids og deltidslandmænd.

Kandidaterne vil også have flere unge, gerne ved at ændre valgformerne.

Torben Povlsen pegede på, at man skal holde fast i de aktive i Landboungdommen. Samtidig pegede han på, med henvisning til at viceformandskandidaterne er mellem 52 og 59 år gamle, at der er en periode, det er svært at rekruttere de unge, mens de stifter familie som de skal passe.

”Det er svært at finde dem i 30’erne og 40’erne”, sagde han.

Thor G. Kofoed mener, man skal have andre valgformer for at få de unge med i systemet.

”På Bornholm skelner vi ikke mellem landmænd og husmænd eller på deltidslandmænd og virksomheder. Det har gjort flere interesserede i at stille op.

Ifølge Frederik Lüttichau har landbruget nogle fantastiske unge mennesker.

”De er meget motiverede. Det er en anden kaliber, vi har i landbruget, end i andre erhverv”, sagde han.

Og nu da der var gang i strukturideerne spurgte Henrik Dalgaard, Agrinord om der ligefrem er brug for en ekstra viceformand til at tackle de mange sager.

Det var der dog ingen af de fire kandidater, der gav udtryk for er nødvendigt, mens Frederik Lüttichau pegede på, at ars Hvidtfeldt har vist, at én mand kan klare det.

Torben Povlsen pegede på, at man også kan trække på bestyrelsesmedlemmernes kompetencer

Valgmødet i Brønderslev var arrangeret af LandboNord, LandboThy og Agrinord.

Emneord

Viceformandsvalg

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle