Kopenhagen Fur forundret over delafgørelse i ekspropriationssag

Hos Kopenhagen Fur er man ikke enig i afgørelse fra Taksationskommissionen af vurdering af værdien af virksomheden, og har derfor besluttet at anke afgørelsen.

Taksationskommissionen, der håndterer Kopenhagen Furs erstatningssag, har arbejdet op mod to år på at nå til en afgørelse vedrørende erstatning for statens ekspropriation af virksomheden. Og den værdi, som kommissionen er kommet til i en delafgørelse, er der ikke tilfredshed med fra Kopenhagen Fur.

Det oplyser Kopenhagen Fur i en pressemeddelelse.

Erstatningen i del-afgørelsen vedrørende handelsværdien er fastsat til 1,55 milliarder kroner. Fratrukket virksomhedens egenkapital på 870 millioner kroner og og realkreditlån på 230 millioner kroner betyder dette, at den reelle erstatning udgør 450 millioner kroner, hvilket svarer til hvad taksationskommissionen anser for cirka to års fremtidig indtjening.

Deloitte har på vegne af Kopenhagen Fur opgjort handelsværdien til 3,9 milliarder kroner.
 
I pressemeddelelsen lyder det, at Kopenhagen Fur primært er uforstående over for to forhold, som taksationskommissionen har lagt til grund.

Det ene er kommissionens valg af beregningsgrundlag vedrørende det fremtidige marked for minkskind, som er helt centralt for værdifastsættelsen af Kopenhagen Fur, er i høj grad baseret på efterspørgslen på minkskind i COVID-19 året 2020. Det var et år, som var stærkt præget af midlertidige nedlukninger, rejserestriktioner, aflyste auktioner med mere.

- Det svarer til at værdiansætte Københavns Lufthavn baseret på antallet af passagerer i 2020 under den globale nedlukning, lyder det fra Kopenhagen Fur

Det lyder videre, at Kopenhagen Fur ligeledes må konstatere, at der i kommissionens beregningsgrundlag og del-afgørelse desværre optræder en række væsentlige faktuelle fejl og mangler. Eksempelvis hvorledes data for skind på lager indgår i beregningsgrundlaget.
 
- Med udgangspunkt i en markedsanalyse, som kommissionen har indhentet fra KPMG, betyder alene anvendelsen af COVID-19 året 2020, samt den fejlagtige anvendelse af lagerdata, at kommissionen i erstatningens beregningsgrundlag anvender en skindpris på 268 kroner. Uden de to nævnte forhold ville prisen i samme KPMG-model for beregningsgrundlaget tilsvarende kunne opgøres til 337 kroner, lyder det i pressemeddelelsen.
 
Kopenhagen Furs ledelse har i forlængelse heraf meddelt taksationskommissionen, at sagen nødvendigvis ankes til overtaksationskommissionen.
 
Det samlede materiale i sagen overstiger nu 6.000 sider. Kopenhagen Fur forventer desværre tidligst en fuld afgørelse i virksomhedens erstatningssag fra overtaksationskommissionen i 2025.

/ege
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle