Laboratorium skal betale millioner for fejlbehæftede vandanalyser

Forlig mellem Miljøstyrelsen og laboratoriet ALS efter langstrakt sag om fejl i prøveanalyser for kvælstof og phosfor.

Laboratoriet ALS Danmark skal betale 4,66 mio. kr. til Miljøstyrelsen i den langstrakte sag om metodefejl i analyser af kvælstof og phosphor-indhold i vandprøver.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, der derved også markerer en afslutning på sagen.

"ALS Danmark A/S har erkendt metodefejl i analyser af total kvælstof og en utilstrækkelig metode til at analysere niveauet af total phosphor", lyder det i meddelelsen.

Sagen drejer sig om analyser af prøver, som ALS Danmark A/S foretog for Miljøstyrelsen i perioden 1. januar 2016 – 27. marts 2017 vedrørende miljømålinger for total kvælstof i ferskvand samt for total phosphor i fersk og marint vand i perioden 1. januar 2016 – 30. april 2017.

Ifølge mediet Ingeniøren har fejlene i valg af analysemetode betydet, at indholdet af kvælstof og fosfor blev lavere, end det reelt burde været målt til.

Fejlene betød, at Novana-rapporterne, som rapporterne for det Nationale Overvågningsprogram vedrørende vandplanerne kaldes, blev udskudt tilbage i 2016.

Miljøstyrelsen understreger, at man har fortsat samarbejdet med ALS Danmark A/S og har tillid til samarbejdet med selskabet, som konstruktivt har bidraget til genopretning af de pågældende data.

Ud over sagen mod ALS Danmark findes der ifølge Ingeniøren også en sag mod laboratoriet Eurofins, som Miljøstyrelsen også har varslet erstatningssag mod for at have brugt den samme, forældede metode til analyserne. Det er uklart, hvor langt denne sag er kommet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle