Køerne siger god for spaltemåtter

Gummimåtter der trækkes over spalterne er godt for ko-komforten og giver bedre skridsikkerhed for køerne, viser erfaringer fra Kvægbrugets Forsøgscenter

Køerne står bedre fast, og spalterne er lettere at holde rene i tørre perioder, hvis man bruger de spaltemåtter, som Staldmæglerne i Brørup har markedsført et par år.

Spaltemåtterne, der forhandles under navnet "Comfort Spaltemåtter", blev i første omgang monteret i KFC's skåneområde, hvor køer lukkes fra til dyrlæge, inseminør og til håndtering i forsøg.

Erfaringerne fra dette område var så gode, at måtterne senere blev monteret på opsamlingspladsen.

Personalet på KFC vurderer, at køerne finder det mere behageligt at gå og opholde sig på spaltemåtterne i forhold til de almindelige betonspalter.

"Kun hvis en ko bliver forskrækket og laver en pludselig bevægelse eller undvigemanøvre, kan hun risikere at glide ¿ almindelig opspring sker der intet ved," siger fodermester Knud Primdahl.

Udnytter ikke klimafordel

På KFC var hensigten først og fremmest at øge komforten for dyrene på spalter.

Spaltemåtterne kan imidlertid også bruges til at reducere fordampningen fra gyllen i kanalerne under spalterne. Det sker med flapper i revnen mellem spalterne. Den funktion er ikke blevet afprøvet på KFC.

Flapperne blev kun monteret på enkelte spaltemåtter for at reducere træk.

Comfort Spaltemåtten med gummiflapper er vurderet af Fødevareministeriets Normtalsudvalg med hensyn til ammoniakemissionen. Gulvet har i forhold til ansøgning om miljøgodkendelse samme lave emissionsniveau som faste drænede gulve, forudsat at gulvet skrabes 12 gange i døgnet. Med andre ord er gulvet et lavemissionsgulv og indgår i Videnskatalog for kvægstaldsgulve udarbejdet af Miljøstyrelsen og Videncentret for Landbrug, Kvæg. Uden gummiflapper svarer gulvets emissionsniveau til et almindeligt spaltegulv.

Irsk idé

Spaltemåtterne er produceret af en irsk gummivareproducent, der kan levere flere typer af spaltemåtter tilpasset dyrenes vægt.

Den type, der blev anvendt i 2010 i skåne- og separationsområderne, er beregnet til voksent kvæg, dvs. større end 500 kg. Produktet er oprindeligt udviklet til kødkvægsbesætninger i Irland. Firmaet kan også levere en blødere type, der er udviklet til kalveproduktion i Holland, dvs. typisk kalve i intervallet 200 ¿ 350 kg.

Blødheden er øget ved, at luftkanalerne inde i produktet er gjort større. Måtterne bliver mere elastiske, hvorved dyrene træder mere ned i måtterne, så skridsikkerheden øges.

"Vi valgte på KFC at satse på den blødere type på opsamlingspladsen for at få den bedst mulige skridsikkerhed til trods for, at leverandøren reducerede garantiperioden, når måtterne bliver brugt til større dyr, end de er beregnet til," fortæller centerleder Christian Børsting.

"Til trods for den kortere garantiperiode forventes ikke en væsentlig reduktion i levetiden. Vi har derfor prioriteret køernes velfærd højest, da det kun er en begrænset del af staldens spalteareal, det drejer sig om, hvis levetiden viser sig at være kortere end forventet."

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle