Landmand får alligevel EU-støtte: Lettet men vred på NaturErhverv

Fåreavler Frank Hansen får nu det meste af sin landbrugsstøtte i stedet for at skulle betale tilbage for flere år, men undrer sig over, at det kunne gå så vidt.

»Det er forfærdeligt, at en offentlig myndighed gør sådan mod et menneske.«

Det siger Frank Hansen, sjællandsk fåreavler, oven på, at han i denne uge har fået besked om, at han alligevel ikke skal betale op mod 1,2 mio. kroner af sin landbrugsstøtte tilbage.

Så er lettelsen stor, er forargelsen over at føle sig udsat for et overgreb tilsvarende stor:

»Nu skriver styrelsen til mig, at de ikke underkender mere end fire hektar, og at jeg kan få støtte for 2014 udbetalt. Men jeg har knapt sovet i 90 dage, mens jeg har gået og ventet. Jeg har fået breve om, at det var en principsag - og så set i pressen, at enhedschefen siger, at det ikke er en principsag. Men jeg synes altså, at når man angriber folk for noget, der har så voldsomme konsekvenser, så skal man være sikker i sin sag,« siger Frank Hansen.

NaturErhvervstyrelsen afgjorde i november sidste år, at et areal, han havde lejet af Naturstyrelsen (under Miljøministeriet) siden 2002, blev brugt for rekreativt i forhold til landbrugsmæssig drift. Overskridelsen var så stor, at han stod til at miste hele støtten for 2014 samt at skulle betale støtte fra tidligere år tilbage.

Naturstyrelsen havde som udlejer krævet, at han skulle søge støtte. Naturstyrelsen har også arealer, som den selv søger støtte til.

 

Ventede på fogeden

Den fynske deltidslandmand Bo Johansen fik på tilsvarende vis som Frank Hansen underkendt et lejet areal som »for rekreativt«. Det skete i 2013.

Hans sag er nu trukket fra NaturErhvervstyrelsens klagecenter til fornyet sagsbehandling efter de »nye, lempelige regler«, som styrelsen offentliggjorde her til eftermiddag. Det oplyser enhedschef Lotte Dige Toft, NaturErhvervstyrelsen.

Bo Johansen har fået besked om, at styrelsen har indført lempeligere praksis i vurderingen af landbrugsarealer, der også bruges rekreativt. Han håber og tror, at hans sag falder ud som Frank Hansens.

»Tilbagebetalingskravet har ikke stået i bero. Jeg er blevet meldt til både kommunen og politiet, og jeg har gået og forberedt mig på at få besøg af fogeden med politi, der skulle indkræve beløbet, jeg ikke ville betale,« siger han.

Bo Johansen har allerede afviklet godt 80 procent af sin kødkvægbesætning og bortforpagtet sin egen jord. Arealet, der blev underkendt af NaturErhvervstyrelsen, havde han forpagtet af Odense Kommune. Han anslår tabet på den mistede besætning mv. til mellem 50- og 80.000 kroner.

 

Ny praksis

Enhedschef i NaturErhvervstyrelsen Lotte Dige Toft forklarer, at reglerne for udbetaling af enkeltbetaling til landbrugsarealer er de samme, men den danske praksis ved vurderingen af arealerne er ændret efter konsultation hos EU-Kommissionen.

»Nu ved vi, at vi kan lægge vægt på, at der er væsentlig landbrugsmæssig, økonomisk aktivitet på areal og dermed fortsat udbetale landbrugsstøtte. Det er jeg glad for både på Frank Hansens vegne og på de landmænd, som har været i tvivl om de skulle søge støtten,« siger Lotte Dige Toft.

NaturErhvervstyrelsen vil nu også rette i det faktaark om rekreative arealer og landbrugsmæssig drift, som styrelsen sendte ud i forrige uge.

Emneord

fåreavl

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle