Glæde hos L&F over ny landbrugsstøtte-afgørelse

Lempet praksis i NaturErhvervstyrelsen for støtte til rekreative arealer hilses med stor tilfredshed i Landbrug & Fødevarer, som længe har kæmpet for en løsning.

Der er stor glæde og lettelse i Landbrug & Fødevarer, efter NaturErhvervstyrelsens melding om, at styrelsen nu vil udvide mulighederne for at udbetale arealstøtte til arealer med rekreative aktiviteter.

Lempelsen kommer, efter at styrelsen har haft et møde med EU-Kommissionen i Bruxelles.

»Vi er meget tilfredse med, at det via dialog med NaturErhvervstyrelsen er lykkedes at få hjulpet de landmænd, der har handlet i god tro og helt uforvarende er kommet i klemme,« siger Lone Saaby, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Landmænd reddet

Lone Saaby glæder sig især over, at det nu lysner for to landmænd, herunder lammeproducent Frank Hansen, som har været truet af ruin og tilbagebetalingskrav i millionklasssen, fordi hans får har gået på et areal, han har forpagtet af Naturstyrelsen, og som har karakter af rekreativt areal med borde og bænke.

»Vi kan med glæde konstatere, at de to landmænd, der os bekendt pt. har udestående sager hos NaturErhvervstyrelsen, vil modtage en ny afgørelse vurderet efter de lempeligere retningslinjer, men at den nye praksis også kommer til at gælde fremadrettet,« siger Lone Saaby.

Har kostet dyrt

Lone Saaby beklager dog, at afgørelsen ikke er kommet frem før, eftersom den oprindelige underkendelse af støtteberettigelsen for den ene landmands vedkommende allerede har haft betydelige konsekvenser for hans økonomi og bedrift.

Aftaler må ses igennem

Lone Saaby opfordrer nu NaturErhvervstyrelsen til sammen med Naturstyrelsen og kommunerne at gennemgå deres forpagtningsaftaler.

Det skal ske for at sikre, at forholdene omkring rekreativ anvendelse af forpagtede arealer fremgår tilstrækkeligt tydeligt i forpagtningsaftalerne.

»Derudover skal man som landmand stadig være meget opmærksom på, hvis Naturstyrelsen eller kommunerne har ønsker om initiativer, der kan ændre på opfattelsen af, om et areal kan drives landbrugsmæssigt, og dermed modtage landbrugsstøtte,« siger Lone Saaby.

Faktaboks

Landbrug & Fødevarer gjorde allerede den 11. november 2014 NaturErhvervstyrelsens direktør opmærksom på problemer med hensyn til forudsigelighed i forbindelse med forpagtning af landbrugsarealer beliggende op til rekreative områder.

 

Sag i LandbrugsAvisen

Henvendelsen skete på baggrund af en sag omtalt i Landbrugsavisen den 24. oktober 2014, hvoraf det fremgik, at en landmand, der har forpagtet et offentligt ejet areal af Odense Kommune, havde mistet muligheden for at få arealstøtte, fordi arealet efter NaturErhvervstyrelsens skøn havde ændret karakter til et rekreativt areal.

 

Dialog

Landbrug & Fødevarer har siden ved flere lejligheder været i dialog med NaturErhvervstyrelsen om den bekymring og usikkerhed, der har hersket blandt landmænd om landbrugsstøttereglerne ved forpagtning af græsarealer med offentlig adgang.

 

Nye retningslinjer

Nu har NaturErhvervstyrelsen meldt ud, at styrelsen vil udvide mulighederne for at udbetale arealstøtte for marker med offentlig adgang og rekreative aktiviteter, og at både fremtidige og verserende sager vil blive afgjort efter de lempeligere retningslinjer.

Emneord

landbrugsstøtte , l&f

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle