Landmand: "Jeg vil ikke have flere køer - nu skal pengene gå til pension"

For få landmænd har en pensionsordning, og det er risikabelt, hvis jorden ikke stiger, advarer formand, som selv sparer op.

"Jeg er kommet til den erkendelse, at jeg formentlig ikke skal have flere køer. Det stopper her".

Tilhørerne spidsede ørerne en ekstra gang, da mælkeproducent og sektorformand for Økonomi og Virksomhedsledelse, Anders Harck, i går aftes fortalte, at han efter alt at dømme ikke kommer til at udvide sin mælkeproduktion ved Tjæreborg yderligere. I hvert fald ikke i form af flere køer.

Anders Harck var inviteret til mødet hos Syddansk Kvæg i Vojens for at give sit syn på økonomisk robusthed. Og her dvælede han især ved de penge, som man håber og forventer at have til tiden efter gården.

Selv har Anders Harck i flere år sparet op til pension, og han udfordrede flere gange tilhørerne på, om det ikke ofte ville være klogere at sætte 50.000 kroner ind på en pensionsordning hvert år fremfor at købe en flok køer eller en ny gummiged.

"Den tid er med alt at dømme forbi, hvor vi kan regne med at hæve en solid pension, når vi sælger gården videre. Vi kan håbe på et overskud, men det bedste er at sikre sig selv ved løbende at betale ind til pension", sagde han.

Når sektorformanden endvidere går så langt som at sige, at staldene ikke skal udvides på bedriften ved Tjæreborg, skyldes det især de mange analyser af landmænds økonomi, som viser, at de fleste penge ligger i optimering. Ikke i fortsat vækst.

"Med mindre væksten medfører en betragteligt lavere nulpunktspris uanset hvilken fødevare man producerer, så er vækst ikke vejen til bedre økonomi. Det er optimering i de rammer man har", sagde Anders Harck.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle