L&F: CO2-afgift bliver en hård omgang for fødevarevirksomheder

L&F roser forbedringer i den nye brede aftale om en CO2-afgift i forhold til regeringens oplæg. Den nye afgift vil imidlertid gøre livet vanskeligt for mange virksomheder i fødevaresektoren.

Der er sket en markant forbedring af vilkårene omkring en ny CO2-afgift i forhold til regeringens udspil, men det bliver stadig en hård omgang for fødevaresektoren.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer i kølvandet på den brede politiske aftale om en CO2-afgift.

- Med den brede aftale får vores virksomheder forudsigelighed, når de skal investere i ny grøn teknologi. Men opgaven bliver svær. Ingen tvivl om det, siger Søren Søndergaard.

- Aftalen er en markant forbedring sammenlignet med udgangspunktet i regeringens udspil. Med aftalen bliver der mulighed for reel grøn omstilling – også i de sektorer, hvor omstillingen er rigtigt svær. Det gælder rigtigt mange steder i fødevareklyngen, for procesenergi og procesvarme kan ikke bare sådan elektrificeres. At politikerne forstår den udfordring, vil vi gerne kvittere for, siger formand for L&F, Søren Søndergaard.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at det bliver en hård omgang for virksomheder i fødevaresektoren:

- De får en kæmpe opgave, som fællesskabet nu har placeret på deres skuldre. Fødevarevirksomhederne, som konkurrerer på et globalt marked, bliver stærkt udfordrende. Det gælder særligt med den dobbeltregulering, som de kvoteomfattede virksomheder – som allerede i dag betaler for deres udledning – bliver udsat for, siger han.

Den nye CO2-afgift vil også ramme danske landmænd, påpeger Søren Søndergaard.

- Der kommer også en regning på den enkelte bedrift i form af øgede afgifter, der betyder, at dieselolien bliver mere end en krone dyrere per liter end i dag. En afgift vi finder urimelig, da der ikke er alternative til traktorernes drivmidler endnu, siger han.

Til gengæld roser Søren Søndergaard etableringen af en ny grøn fond.

- Ros til det brede flertal bag etablering af en grøn fond på 53,5 mia. kr. frem mod 2040, som sikrer klog grøn omstilling. Vi er særligt glade for, at der er tænkt på fødevareklyngen med statslige midler til skovrejsning, udtagning af lavbundsjord, pyrolyse, grøn gas og elektrificering.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle