L&F i intenst tovtrækkeri om Reglone: Vi skal finde en løsning nu

Landbrug & Fødevarer har gang i intense tovtrækkerier med Miljøstyrelsen for at få dispensation til nedvisningsmidlet reglone, der er blevet forbudt i EU.

Stridsøksen er ikke begravet endnu, melder Landbrug & Fødevarer, der forsat kæmper med Miljøstyrelsen om en manglende dispensation til de danske kartoffelavlere.

Sagen drejer sig om nedvisningsmidlet reglone, som de danske kartoffelavlere er afhængige af for at lave læggekartofler til eksport.

Midlet blev pr. 4. februar 2020 forbudt i EU, og kan derfor kun anvendes, hvis landbruget får en dispensation. Men det har ikke været muligt endnu på trods af flere henvendelser.

"Det er kritisabelt, at vi endnu ikke har fået en tilladelse til at bruge et så vigtigt plantebeskyttelsesmiddel. Vi er i tæt kontakt med ministeriet og Miljøstyrelsen og presser fortsat hårdt på for at finde en løsning, så kartoffelavlerne kan gå høsten i møde med ro i maven", siger viceformand i L&F Thor Gunnar Kofoed.

"Vores prioritet nummer et lige nu er at få en dispensation fra ministeriet".

Mangler alternativer

At midlet ville blive forbudt er ikke ny viden, og de sidste fem år har blandt andet L&F og branchen arbejdet på at finde alternativer til reglone. Hverken de andre kemiske midler eller en mekanisk rensning er dog helt optimale.

Allerede sidste efterår blev der derfor søgt om dispensation.

Andre kemiske midler, f.eks. pelargonsyre, skal bruges i meget større mængder, og derudover findes der i øjeblikket ikke nok mekaniske maskiner i Danmark, der kan aftoppe kartoflerne, fortæller Thor Gunnar Kofoed - og så har man slet ikke snakket om den formodede ringere kvalitet, som kartoflerne ville få.

"Vi har arbejdet på det her med at udvikle aftoppere og finde effektive alternativer i fem år - og der er ikke nogen! Desværre føler vi, at Miljøstyrelsen og ministeriet ikke tror på os, selvom vi arbejder på det", siger Thor Gunnar Kofoed.

"I forhold til pelargonsyre ved vi slet ikke, om der kan skaffes så store mængder, og i øvrigt så er landmandene ikke vant til at arbejde med så store mængder af 16 procent syre, så det vil være noget helt nyt for landmanden".

Derfor står landmændene i øjeblikket uden en tilladelse og uden andre effektive alternativer, og der er efterhånden kun en uges tid til at midlet skal bruges.

"Det har ikke været en nem proces. Vi har foreslået flere løsningsmodeller, som også tager hensyn til ministeriets ønsker, og derfor er det frustrerende, at man endnu ikke er kommet os i møde, så vi kan få skabt ro om kartoffelhøsten i år. Nu er klokken fem minutter over 12, og vi vil bare gerne have det afklaret", siger Thor Gunnar Kofoed.

Andre lande kan sagtens 

For at gøre hele situationen endnu mere uforståelig for viceformanden, så har andre EU lande ikke haft de store problemer med at få dispensation for anvendelse af midlet.

Østrig og Finland har fået en tilladelse, og i Tyskland har man lov til at bruge alternative middel, som er effektivt og godkendt.

"Vi er stillet i den her situation, fordi vi har en særlig hård miljøpolitik og det gør at vi er de eneste land i Europa, hvor vi ikke har en mulighed for kemisk vækststop i kartofler", siger viceformanden.

"Men vi kæmper stadig, og vi håber at finde en løsning inden for de næste par dage".

Faktaboks

Nedvisningsmiddel 

  • Reglone standser kartoflernes vækst, så de kan ligge i jorden i tre uger for at modne, inden de bliver taget op af jorden i september, hvor vejret stadig er lunt. Uden brug af Reglone risikerer kartoffelavlerne, at kartoflerne modnes for sent i en jord, der kan være blevet for kold.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle