L&F stævner klagenævn i Egedal-sagen

L&F har i dag onsdag stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet i Egedalsagen, hvor ni lodsejere har fået forbud mod at sprøjte markerne.

Sagen er principiel og kan få betydning for landmænd landet over. Ja, den er faktisk mere end principiel, den er afgørende for udviklingen på retsområdet.

Sådan vurderer Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer stævningen af Miljø- og Fødevareklagenævnet for deres afgørelse om, at Egedal Kommune kunne forbyde landmænd at sprøjte deres marker for at beskytte vandboringen.

Sagen handler om, hvor langt man kan bruge §24 i Miljøbeskyttelsesloven for at beskytte vandboringer.

Reglen er brugt til at udlægge fredningsbælter på 10 meter rundt om boringer. Senere blev der indført en 25 meters zone om boringer i en anden bestemmelse. Men i Egedalsagen opererer man med sprøjteforbud med afstande på op til 300 meter fra boringen.

»Vi mener, at de blander tingene sammen. De prøver at beskytte grundvandsmagasinet, ikke kun selve boringen. Og de gør det uden at vurdere, om det har nogen miljømæssig effekt, selvom forbuddet er ekspropriation«, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Gamle rester

Egedal Kommune argumenterer, at de har fundet rester af sprøjtemidler i grundvandet.

»Det, de har fundet, er hovedsageligt få analyser med gamle, nu ulovlige midler. I dag er sprøjtemidlerne underlagt en meget strengere godkendelsesproces, og der er strengere regler for, hvordan og hvornår man sprøjter, så man slet ikke kan sammenligne med de gamle fund«, siger hun. 

»I øvrigt er det, de har fundet, primært under grænseværdien, så der er ikke påvist nogen fare for forurening«.

Siden Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 18. december har L&F arbejdet på stævningen. Tiden er brugt på nøje at gennemgå nævnets afgørelse, som bl.a. indeholder en række vurderinger af grundvandets geologi og dannelse.

»Vi er ikke bare uenige i det juridiske. Vi er også uenige i de faglige vurderinger«, understreger hun.

Sagen rejses i byretten i Viborg, hvor klagenævnet har til huse. L&F beder dog om, at den må blive behandlet ved Vestre Landsret i Viborg, fordi den er særlig principiel.

Den føres af advokat Håkun Djurhuus, og Charlotte Bigum Lynæs regner med, at der går op mod to år, før der foreligger en afgørelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle