Markant fremgang for kødkvæg

Mens antallet af malkekvæg fortsat falder, stiger det samlede antal kvæg i Danmark, fordi især naturpleje-racerne går frem.

Malkekøerne bliver mere effektive, og flere og flere holder kødkvæg.

Så trods støt tilbagegang i antallet af malkekvæg, er antallet af kvæg i Danmark faktisk steget med knap 12.000 muler på blot fire måneder siden 1. januar 2017 til nu 1.561.072 såkaldt aktive dyr

Det er den korte version af den seneste opgørelse fra Seges af kvæg i Danmark.

Antallet af malkekvæg falder fortsat, men ikke længere så dramatisk som i 2016, da bunden røg ud af mælkemarkedet, og i alt er faldet på ca. 6.500 kvæg, nogenlunde jævnt fordelt på RDM, DH, Dansk Jersey og DRH. De rødbrogede udgør blot 12.542 dyr, men holder forholdsmæssigt bedst skansen med et fald på blot 109 dyr.

2.200 flere Hereford

Når det samlede antal alligevel stiger, skyldes det de 36 kødkvægs- og kombinationsracer i Danmark, som går frem med tilsammen 18.200 dyr på blot fire måneder. Det er især de ekstensive racer til helårs-udehold og naturpleje, der går frem med fem-otte procent med Hereford som ’højdespringeren’ med over 2.200 dyr.

Med den gode afsætning for kød fra Aberdeen Angus slår også igennem for denne race med en fremgang på 1.300 dyr til nu knap 16.000

Blandt de intensive kødracer er det især Limousine og Charolais, der går frem. Trods Dansk Blåhvids succes som krydsningsrace i mælkeproduktionen til at øge kødproduktionen, er denne race de seneste fire måneder gået tilbage fra 557 til 543 dyr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle