Merrild glad for kommuners håndsrækning

"Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ. Det bliver jeg da glad for at læse om: At man tager fat og er konkrete."

Sådan er reaktionen fra Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, efter Esbjerg, Varde, Vejen og Tønder kommuner er gået sammen om at sikre en bæredygtig udvikling af landbruget.

"At fire kommuner går sammen gør, at det får endnu mere vægt, at det fylder noget i området," siger Martin Merrild.

Kommunerne har fremsat 11 konkrete initiativer. Spørgsmålet er så, hvordan de vil nå målsætningerne.

"Jeg kunne godt forestille mig, at de fire kommuner kunne udfordre hinanden om, hvem der når længst, og hvem der gør det bedst," lyder håbet fra Martin Merrild.

Dyrlæge siger god for pot til smågrise Svin 17. november · 15:07

Alle 11 initiativer er vigtige, mener L&F-formanden, men deres mål om kvælstofreduktion med kollektive virkemidler - som fylder en del i opfyldelsen af Landbrugspakken - springer frem for Martin Merrild.

Også arbejdet med vandløbsregulering er vigtigt for lokale landmænd, påpeger Martin Merrild.

Alle 11 initiativer - der også blandt andet handler om kortere sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser - har betydning, siger han.

"Det er vigtigt det hele!," siger Martin Merrild.

"Jeg synes, det vil være rigtig godt, hvis man vil gøre det her andre steder også," slutter L&F-formanden.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu