Mette F afviste Heunickes noter: Så kortfattet taler jeg ikke

Statsminister Mette Frederiksen vakler indtil videre ikke under sin afhøring i minkkommissionen: Ansvaret for den manglende lovhjemmel lå hos Fødevareministeriet.

Tiden var knap og ingen af ministrene og departementscheferne havde reelt en mulighed for at læse de 35 siders materiale, der var gjort klart til mødet i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020.

Det var var på det møde, hvor det blev konkluderet, at alle mink skulle aflives.

Det fastslog statsminister Mette Frederiksen (S) i vidneskranken i granskningskommissionen, der undersøger forløbet før og efter beslutningen om at aflive alle mink.

"Jeg indskærper fra mødets start, at ministrene skal gå de ting igennem, som K-udvalget burde være opmærksom på", forklarede hun og spillede dermed bolden over på deltagerne i mødet, der dermed mundtligt ifølge hende skulle redegøre for deres sider af sagen og herunder eventuelle udfordringer såsom lovhjemmel. 

Mette Frederiksen ledte som sædvanligt mødet i refereringens koordinationsudvalg den aften. Det foregik over en virtuel forbindelse fra statsministerens embedsbolig Marienborg, hvor hun var i corona-isolation.

Hun forklarede også, at hun ikke selv havde haft tid til at læse andet end en foreløbig version af det cover, der sammenfattede sagen, og risikovurderingen fra SSI, der konkluderede, at der ville være en betydelig risiko ved folkesundhed ved fortsat minkavl.

"Jeg læser det foreløbige cover og risikovurderingen, inden jeg går ind. Men erindrer ikke at have set bilagene inden", sagde hun.

I en egen redegørelse fra ministeriet stod der dog, at Mette Frederiksen allerede modtog bilagsmaterialet klokken 20:42. Under tidligere afhøringer har det været fremme, at bilagene først landede klokken 21:24.

Mette Frederiksen havde dog ikke læst dem og erindrede ikke, at hun havde modtaget dem.

"Jeg kan se, at det er Statsministeriet, der har oplyst det, så her er der en divergens", konstaterede hun.

Mette Frederiksens afhøring i minkkommissionen var imødeset med stor spænding. Retten på Frederiksberg var fra tidlig morgen og dagen igennem bevogtet af kampklædte politibetjente. Omkring retten var der i størrelsesordenen 80 demonstranter.

Inde i selve retsbygningen i de lydisolerede retslokaler var der dog langt fra støjende. Her satte Mette Frederiksen sig i samme vidneskranke, som alle de andre vidner, der i løbet af de seneste måneder er afhørt i kommissionen.

Hun sad rank i stolen og tog brillerne af og på i takt med at hun skiftede mellem at tage mod spørgsmål og bladrer i sine medbragte ringbind.

Hvad med en læsepause?

Og netop forberedelserne til mødet interesserede udspørger Jakob Lund Poulsen. Han vurderede nemlig, at det ville tage fem minutter at læse de bilag, hvor der står, at en beslutning om at lukke erhvervet eller at sænke minkerhvervet i dvale.

"Hvorfor foreslår du ikke en kort læsepause", lød spørgsmålet fra udspørgeren.

"Det gør jeg ikke, fordi det er min klare overbevisning, at der er behov for at reagere."

"Hvor længe varede mødet?"

"En halv til en hel time."

"Hvis mødet varede mellem en halv og en hel time, kunne man så ikke have taget en kort læsepause på fem minutter?"

"Det svar, jeg ønsker at give er: Det var nødvendigt at gennemføre mødet og få truffet en beslutning af hensyn til danskerne folkesundhed".

Hun gentog flere gange, at det var op til de enkelte ministre på mødet at gøre gældende, hvis der var en udfordring eksempelvis med lovhjemlen. Hun fremhævede også, at det ikke stod sort på hvidt i regeringens cover.

En stor del af afhøringen kom netop til at handle om det efterhånden sagnomspundne regeringsmøde. For hvem sagde hvad? Og hvem foreslog, at alle mink skulle aflives?

Ifølge Mette Frederiksen – og mange andres forklaringer – kan man ikke pege på en konkret ophavsmand. Konklusionen om at aflive alle mink opstod på mødet.

"Det var en kollektiv analyse, diskussion og konklusion", forklarede hun.

"En enkelt mands noter"

Hun afviste dermed også på det kraftigste Magnus Heunickes håndskrevne noter, hvor det kunne tolkes sådan, at hun allerede i begyndelsen af mødet lagde op til, at alle mink skulle aflives.

"Jeg har umuligt sagt det så kortfattet som her. Så det giver ikke et retvisende billede", forklarede hun.  
Hun afviste flere gange Heunickes noter som brugbare.

"Jeg tager dem som udtryk for en enkelt mands notesystem", sagde hun.

Derfor genkendte hun heller ikke Magnus Heunickes noter om, at det skulle have været Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, der allerede tildigt i mødet tog ordet og ifølge noterne tilkendegav, at alle mink skulle aflives.

"Det ville forekomme mig meget mærkeligt, hvis det var tilfældet", sagde hun.

Statsminister Mette Frederiksen er vidne nummer 55 i granskningskommissionen.

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle