Million investering til AquaGreen - vil lave slam og gylle til biokoks

AquaGreen får 8,75 millioner i investeringer, i nyt anlæg, der kan omdanne spildevandsslam og gylle til biokoks

En ny tekonologi, som AquaGreen har udviklet, kan omddanne slam fra spildevand og gylle til biokoks og varme til fjernvarmenettet. 

Det har derfor fået Sparekassen Sjælland-Fyn og Energi- og fibernetkoncernen Andel til at investere 8,75 millioner kroner i AquaGreen via deres fælles investeringsselskab Impagt Invest Sjælland.

Det skriver de i en pressemeddelelse. 

Teknologien er netop her mandag blevet præsenteret på Fårevejle Rensningsanlæg, og er udviklet i samarbejde med DTU, Odsherred Forsyning og Vandcenter Syd. 

Positive resultater

De to første anlæg med den nye teknologi står derfor også i Odsherred og på Fyn, og har under tests leveret positive resultater.

Dermed kan AquaGreen nu dokumentere, at spildevandsslam og gylle kan omdannes til biokoks via en cirkulær proces. og AquaGreen er nu klar med en ambitiøs vækststrategi, siger Henning Schmidt-Petersen, CEO i AquaGreen:

- Kunderne står i kø og har, ligesom vi, ventet på de positive driftsresultater, som nu er i hus.  Vi har fået og får fortsat henvendelser fra mange interesserede investorer, som ønsker at være med på rejsen. Nu har vi indgået en aftale med Impagt Invest Sjælland, fordi vi vurderer, at de passer godt til os, både på den korte og på den lange bane, siger Henning Schmidt-Petersen 

I dag samler man spildevandsslam og gylle i tanke eller lagerhaller, inden det køres ud på markerne. I mellem afdamper de potente drivhusgasser CO2, Metan og lattergas, men AquaGreens nye teknologi kan altså omdanne slam og gylle til biokoks, fjernvarme og grøn gas, som så kan bruges til gødning og opvarmning af boliger hele året. 

Fjerne miljøskadelige stoffer

Samtidig udgør vådt bioaffald et stadig større problem for miljøet verden over og for klimaet. Når slam i dag spredes på marker, tilføres naturens kredsløb miljøskadende stoffer, som både påvirker natur, fødevarer og grundvand. AquaGreens løsninger fjerner de miljøskadende stoffer og bevarer den fosfor, som er et livsvigtigt næringsstof i landbrugsjord. Og som verden er ved at løbe tør for. 

Derfor bliver markedet ifølge Henning Schmidt-Petersen også ved med at vokse, ikke hun hos forsyningssekslaber. 

-Der er et meget stort potentiale inden for specielt landbrug, hvor der er behov for at reducere drivhusgasemissionerne og benytte landbrugets restprodukter til at producere bæredygtig energi i form af fjernvarme og grøn gas

Selve processen er opbygget med en integreret damptørrer og en pyrolyseovn. Spildevandsslammet, eller gyllen, bliver damptørret så vandet fordamper. Den biomasse der er tilbage efter fordampningen bliver så udsat for pyrolyse uden ilt ved 650 grader. Det betyder at biomassen forkuller til biokoks.

Processen er selvforsynende, idet der under pyrolysen afgives gasser, som driver damptørringen, mens overskydende damp bliver kondenseret til varme, der kan bruges i fjernvarmenettet. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle