Minkaftale skal sikre hjælp til minkavlere, der rammes af konkurs trods erstatning

En mindre del af minkavlerne kan stå overfor en konkurs, når erstatningen er udbetalt. Derfor vil partierne bag erstatningsaftale oprette særlig enhed, der kan tage hånd om de ramte avlere.

I den aftale, der blev indgået mandag aften, om erstatning til minkbranchen fremgår, at aftalen ikke kommer til at redde alle minkavlere fra konkurs.

Ifølge aftalen har branchen en samlet gæld på 8,5 mia. kr., og da hovedparten af minkavlerne er solvente, vil erstatningen for langt de fleste være nok til at dække gælden.

Men ikke for alle, fremgår det i aftalen:

"Nogle avlere kan dog komme i den situation, at de selv efter erstatningen står tilbage med en nettogæld".

"For at understøtte disse avlere etableres en særlig enhed i Finansiel Stabilitet, der kan bistå den enkelte avler med at opnå en gældssanering".

gratis rådgivning

Den særlige enhed skal ifølge aftalen yde gratis bistand til de minkavlere, der på trods af erstatningen, kommer til at stå overfor en konkurs.

"Første skridt vil være, at enheden hjælper avleren med at få overblik over sin økonomiske situation. Enheden vil i den forbindelse gennemgå avlerens regnskaber, aktiver mm. og sammenholde dette med erstatningen", skriver partierne i aftalen, der fortsætter:

"Samtidig vil enheden sammen med avleren fastlægge avlerens fremtidige indtjeningsmuligheder og på den baggrund fastslå både den forventede fremtidige gæld og avlerens gældsserviceringsevne".

Dermed kan minkavlerne få hjælp og rådgivning til, hvornår man bør indgå en frivillig aftale, og hvornår man bør søge om gældssanering ved skifteretten.

Der er endnu ikke lovgrundlag for at oprette den særlige enhed i Finansiel Stabilitet. Derfor vil regeringen fremsætte et lovforslag, der sikrer dette.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle