Modstanden mod vestjysk el-motorvej med høje master tager til

»Skæmmende luftledninger hører fortiden til,« mener Sydvestjysk Landboforening. Flere politikere fortryder nu også højspændingsmaster.

Sydvestjysk Landboforening tager klart afstand fra planenerne om at rejse op til 40 meter høje højspændingsmaster på en 170 km lang strækning i vest- og sydjylland, fra Holstebro til grænsen.

»Det er os helt ubegribeligt, at man i 2018 fremsætter forslag om en ledningsføring, hvor kablerne fremføres som luftledninger. Vi har de senest år fået gravet mange luftledninger ned af hensyn til naturværdier og dyrkningsmæssige fordele. Ingen med respekt for naturen-, landskabelige og rekreative værdier, kan herefter komme med forslag om ny anlæg skal fremføres som luftledninger, hvor er fornuften henne,« skriver Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening i en pressemeddelelse.

»Vi ved godt, at nedgravning af kabler er forbundet med større omkostninger, men set i sammenhæng med det, vi gør i dag, for at forskønne vores natur, er det her helt klart ’en ommer.«

V-politiker: ’Helt skævt’

Carl Holst, medlem af Folketinget for Venstre og af Folketingets Energiudvalg, sluttede sig onsdag aften også til kritikerne som mener, at planerne om at rejse højspændingsmaster bør ændres.

Han var blandt deltagerne ved Energinets sidste informationsmøde om maste-projektet i Ribe onsdag aften, og ifølge Jyske Vestkysten sagde Venstre-politikeren på mødet direkte, at ’det er helt skævt’ at Energinet planlægger nye luftledninger.

Ifølge referatet henviste Carl Holst til, at Energiudvalget ganske vist har været med til at give grønt lys til et forstærket el-net i det vestlige Jylland og dermed til selve linjeføringne fra IdomLund til Niebüll. Men det er Energinet, der har vurderet, at det teknisk og økonomisk var højspændingsmaster, der skulle være løsningen.

»Vi skal have mest muligt gravet ned, », sagde Carl Holst ifølge avisen.

Carl Holst har derfor, sammen med Venstres energiordfører, Thomas Danielsen, bedt om et møde med energiminister Lars Chr. Lillholt (V) for at ’udfordre de fakta, Energinet er kommet med’.

»Det er ulogisk, at vi begynder at hænge kablerne op i luften igen.« »Det kan ikke forklares og det kan ikke forsvares,« sagde han ifølge Jyske Vestkysten.

Bekymrede borgmestre

Generelt er modstanden mod den kommende luftledning voksende.

I sidste uge fik udsigten til at få en lang stribe 35 meter høje elmaster placeret i det vestjyske landskab seks vestkyst-borgmestre på baarikaderne.

De har nu i fællesskab inviteret minister og folketingsudvalg på besigtigelse i området.

»Borgmestrene er enige om, at det er vigtigt at fremtidssikre energiforsyningen, men de har også stor forståelse for den bekymring, borgerne i det vestjyske nærer, fordi de mange høje master vil komme til at virke meget dominerende i landskabet og være til gene for naboer og landmænd,« skrev de seks borgmestre bl.a. i en fælles pressemeddelelse.

»Derfor vil borgmestrene gerne vise området frem for de ansvarlige politikere på Christiansborg og drøfte både de miljø- og naturmæssige konsekvenser af Energinets planer og mulighederne for at finde alternative løsninger.«

De seks borgmestre er: H.C. Østerby, Holstebro, Lars Krarup, Herning, Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern, Erik Buhl, Varde, Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg, og Henrik Frandsen, Tønder.

Fristen for at indgive høringssvar på Energinets indledende høring af den vestjyske ’el-motorve’ er 9. maj.

Også en række folketingspolitikere fra bl.a. Dansk Folkeparti og Konservative har på det seneste givet udtryk for betænkeligheder ved beslutningen om at rejse store højspændingsmaster i Vestjylland, mens de andre steder tages ned.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle