Presset bank: Landbruget skal fylde mindre

Vestjysk Bank kommer ud med første plus i fem år. Men krisen er stadig massiv for banken, der fortsat er for store på landbrug.

Det går bedre for Vestjysk Bank, der for første gang i fem år kom banken ud med et plus i sit årsregnskab; omend det var beskedent på 49 mio. kr.

Men krisen er fortsat ikke ovre - og landbruget skal fylde mindre, siger bankdirektør Jan Ulsø Madsen til Landbrugsavisen.dk.

Landbruget udgør ligesom i 2014 fortsat 17 procent af bankens samlede udlån - men udgør en stadig støre del af nedskrivningerne, der er hensættelser til forventede tab på kunder. I 2014 var landbrugets andel 35 procent af de akkumulerede nedskrivninger, i 2015 voksede tallet til 40 procent; svarende til 1,2 mia. kroner. Cirka 23 procent af sektorens bruttoudlån er altså nedskrevet.

Skære til i landbrugsudlån

Banken har de seneste år reduceret sit samlede udlån markant, blandt andet ved at reducere i udlånet til ejendomssektoren, hvor Vestjysk tidligere var meget eksponeret.

På samme måde skal pengeinstituttet også i de kommende år skære til i landbrugsudlånet, sådan at andelen af det samlede udlån reduceres. Det står beskrevet blandt opgaverne for 2016 i bankens regnskab.

»Vi har en har ambition om, at vi på sigt ikke er en enkelt branche i banken, der fylder mere end 15 procent af udlånet. Det er ikke noget, vi tror, vi reducerer på landbrug hverken i 16, 17 eller 18,« forklarer Jan Ulsø Madsen.

Der er flere måder at reducere andelen af landbrug i den samlede portefølje. Enten ved at nedbringe landbrugsudlånet - eller ved at øge de øvrige udlån. Hvor bankdirektøren helst vil gøre det sidste, forventer han dog, at manøvren vil indebære en kombination af begge tilgange.

Fra 2014 til 2015 reducerede banken sit landbrugsudlån fra 5,25 mia. kroner til 5,1 mia.

Jan Ulsø Madsen understreger, at banken fortsat er glad for erhvervet og pointerer, at landbrug fortsat skal og vil være et vigtigt, strategisk forretningsområde.

Seks støttesager voksede til 850 rettelser hos landmænd 15. januar · 15:27

Kun erklæret få landbrug konkurs

Hvor både Spar Nord, Jyske Bank og Sydbank melder om kraftigt stigende tab på konkurser i landbruget, fylder de realiserede tab mindre hos Vestjysk Bank. Hvor mange penge banken har tabt på landbrug, nævnes ikke i regnskabet.

»Vi har tabt penge på landbrug i 2015. men jeg har ikke tallet i hovedet,« fortæller Jan Ulsø Madsen.

Han erklærerer, at banken kun få gange har måttet erklære landmænd konkurs i 2015.

»Jeg tror ikke, vi decideret har været ude at lukke landbrug. Det er ikke den måde, vi normalt arbejder på. Der er lukket nogle, men det har været i et tæt samspil med landmanden og hans familie. Vi har nok den grundlæggende holdning, at hvis vi kan lave aftaler, før vi kommer i retssystemet, så er det billigere og bedre for alle. Men vi kan komme i situationer, hvor andre kreditorer synes, at selskabet skal erklæres konkurs. For selvfølgelig er også nogle af vores kunder gået konkurs eller i rekonstruktion,« siger han.

Kan landbrug true banken?

Om landbrugets krise kan ende med at trække tæppe på Lemvig-instituttet, kan Jan Ulsø Madsen ikke blankt afvise.

»Men så skal det gå meget galt. Vi har kigget i budgetterne for 2016 og på baggrund af de priser har vi estimeret vores forventninger til 2016. Hvis tingene udvikler sig voldsomt negativt, så har vi en ny situation og dagsorden. Men som det er lige nu, så kan vi godt på porteføljebetragtning komme hjem med det her,« siger bankdirektøren, der ikke lægger skjul på, at han følger området og noteringerne tæt.

»Vi holder rigtig godt øje med det og har beregninger på, hvad der sker, hvad tingene falder 10 eller 20 øre. Vi har lagt en buffer ind til yderligere prisfald, men det er ikke voldsomt,« siger han.

På bankens egentlige kernekapital ligger der der 121 mio. kroner over myndighedernes krav. Forsvinder de penge, skal banken i genopretning.

»Hvis vi nu når vores planer for 2016, så tjener vi også mindst 350 mio. kr. De skal også forsvinde, før vi rykker tilbage. Den robuste indtjening er hele nøglen i vores forretning, så vi kan absorbere ret store tab, før vi kommer i problemer,« slutter bankdirektøren.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu