Nu bliver landbrugsjord i Nordsjælland til stor sø

Onsdag sætter den første gravemaskine skovlen i jorden og tager hul på arbejdet med at genskabe Søborg Sø syd for Gilleleje. Dermed bliver tidligere landbrugsjord nu til natur med offentlig tilgængelighed.

I over 200 år har en gammel søbund syd for Gilleleje været drænet og brugt til landbrug, men nu skal søen genopstå, så den igen kan blive en af Nordsjællands største.

I I dag sætter den første gravemaskine skovlen i jorden og tager hul på arbejdet med at genskabe Søborg

Fakta

Fakta:

  • I projektets begyndelse var der 63 forskellige lodsejere inden for projektområdet.
  • I dag er antallet af lodsejere reduceret til 15. Alle har medvirket frivilligt i jordfordelingen.
  • Det samlede projektområde er omkring 600 hektar. Heraf har Naturstyrelsen opkøbt 488 hektar i området, mens omkring 112 hektar stadig ejes af private lodsejere.
  • Der bliver gode friluftsmuligheder for gående, cyklende og ridende med stier og mindre veje rundt om hele området.
  • Stisystemet bliver omkring 12,5 kilometer langt.
  • Som følge af projektet vil der blive udledt mindre kvælstof til Kattegat – cirka 20 tons mindre pr. år. 

Kilde: Miljøministeriet

Sø.

Det meddeler Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Der skal etableres ind- og udløb til søen, fylde grøfter op og etablere diger. Arealet bliver et stort, sammenhængende naturområde på omkring 600 hektar. Heraf bliver godt halvdelen en lavvandet sø, der omgives af lysåbne, ferske enge.

Miljøminister Magnus Heunicke glæder sig.

- Nu giver vi et stort område tilbage til naturen. Det er først og fremmest til gavn for biodiversiteten med et vådområde, der blandt andet vil tiltrække et mangfoldigt fugleliv. Men projektet er også en stor gevinst for både vandmiljøet og klimaet. For eksempel vil udvaskningen af kvælstof til Kattegat reduceres med 20 tons årligt, siger miljøministeren.

For at få gennemført projektet lavet en omfattende kabale med jordfordelinger af den privatejede landbrugsjord forud for det store naturgenopretningsprojekt. Her har det været muligt for lodsejere at vælge mellem at få erstatningsarealer, at sælge jorden til det statslige naturgenopretningsprojekt eller at få udbetalt erstatning. 

De gamle pumper – der nu holder området drænet og tørt – bliver efter planen slukket i foråret 2025. Herefter vil det tage omkring et år, før søen er fyldt helt op med vand.

Det forventes, at genopretningen af Søborg Sø vil koste ca. 120 mio. kroner. 

/ege

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle