Ny minknabo-forening lægger sag an mod landmænd

Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme er nu stiftet.

Søndag d. 25. januar en gruppe naboer til minkfarme fra hele landet en ny forening, der skal samle deres interesser. Den får navnet 'Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme', i dagligtale kaldet GN.

”GN er ikke imod minkavl i Danmark, blot må minkavlerens succes ikke være betinget af andres ulykke og økonomiske forfald," siger Torben Voss, formand for GNs bestyrelse.

Foreningen har allieret sig med advokat Helle Carlsen fra Advokatfirmaet DAHL, Esbjerg, som netop er igang med at forberede et par erstatningssager. De skal fungere som prøvesager og vil komme til at lægge linjen for GNs fremtidige aktiviteter på området, skriver foreningen.

Industrien i dialog

Kommunikationschef ved Kopenhagen Fur, Sander Jacobsen, mener ikke, at stridigheder med naboer er større ved minkfarme i forhold til andre erhverv.

"I alle erhverv både i og udenfor landbruget oplever man ofte stor modstand mod forandringer, hvis en virksomhed f.eks. vil bygge om eller bygge til i lokalområdet. Det er der ikke som sådan noget nyt i. Vi genkender det selvfølgelig også i pelsdyrerhvervet, og af samme grund har vi gennem mange år haft en god og positiv dialog med myndigheder og eksperter, og i langt de fleste tilfælde også med berørte naboer," beretter Sander Jacobsen.

"Langt de fleste landbrug har helt problemfri naboforhold. Jeg oplever ikke, at pelsdyrfarme på disse punkter adskiller sig fra andre erhverv," siger han.

Har været i dialog med ministeriet

Naboerne er blandt andet utilfredse  med 'stank af råddenskab, milliarder af minkfluer, rotte- og mågeplager, samt skader fra løsgående mink - og deraf øgede udgifter familie-, ejendoms- og indboforsikringer'.

Siden foråret 2013 har nabogruppen haft dialog og mødeaktivitet med Miljøministeriet, hvor også minkbranchens organisation deltager, men det har desværre vist sig nødvendigt at samle naboernes kræfter yderligere med en foreningsdannelse. Naboerne er dog ikke tilfredse med minkbranchens indrømmelser.

Foreningen ønsker at øge afstandskravene til minimum 500 meter til nærmeste nabo ved en minkfarm med maksimum 3000 modermink.

Herudover vil foreningen arbejde for skærpede driftsregler. De ønsker også en erstatningsmodel for tabte ejendoms- og herlighedsværdier.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle